Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010920

OBCHODNÉ MENO: ENERGY HOLDING s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 101981/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 70, Názov obce: Bratislava-ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 47 979 054

DEŇ ZÁPISU: 16.01.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Róbert Šuba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrubý Šúr 462, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 09.08.1970, Deň vzniku funkcie: 16.01.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia samostatne. Konateľ koná za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a označenie funkcie.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Róbert Šuba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrubý Šúr 462, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 09.08.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 14.11.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1