Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010904

OBCHODNÉ MENO: DATS Slovakia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44784/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 521 , Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 

IČO: 36 743 909

DEŇ ZÁPISU: 23.02.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. montáž, oprava a údržba elektrických zariadení,

2. odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení,

3. kovoobrábanie,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

6. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

7. organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti,

8. administratívne práce,

9. vydávanie periodických a neperiodických publikácií,

10. reklamná a propagačná činnosť,

11. automatizované spracovanie údajov,

12. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

13. dodávky a poradenské služby v oblasti programov na spracovanie dát,

14. dodávky a poradenské služby v oblasti zariadení na elektronické spracovanie dát,

15. správa databanky,

16. poskytovanie internetových služieb,

17. prenájom prostriedkov výpočtovej techniky,

18. návrh a realizácia počítačových sietí,

19. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,

20. sklenárske, maliarske a natieračské práce,

21. demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy,

22. montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov,

23. montáž drevených a plastových okien a dverí bez úpravy stavebných otvorov,

24. čistiace práce a upratovacie práce,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Patrik Macanga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 1481/61C, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 16.04.1975, Deň vzniku funkcie: 23.02.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Patrik Macanga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 1481/61C, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 16.04.1975

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.01.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1