Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010910

OBCHODNÉ MENO: DMS admin, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55249/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurkovičova 3 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 44 397 305

DEŇ ZÁPISU: 04.11.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva,

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. administratívne služby,

6. reklamné a marketingové služby,

7. kúpa tovaru na na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dana Mišíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurkovičova 7477/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 30.12.1969, Deň vzniku funkcie: 15.08.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Mišík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurkovičova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 27.11.1967

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Dana Mišíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurkovičova 7477/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 30.12.1969

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 04.09.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení dodatku č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.10.2008.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2008.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1