Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010893

OBCHODNÉ MENO: CTJ Slovakia s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 149730/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 53 541 804

DEŇ ZÁPISU: 12.01.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním výlučne základných služieb zabezpečujúcich bežnú prevádzku nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Sabīne Krieviņa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Memeles 18/B, Názov obce: Marupe, PSČ: LV-2167 , Štát: Lotyšská republika , Dátum narodenia: 08.08.1978, Deň vzniku funkcie: 08.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Písomné právne úkony vykonáva konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Mogotel Development Holding SIA, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maskavas iela 240-3, Názov obce: Riga, PSČ: LV-1063 , Štát: Lotyšská republika , Iné identifikačné číslo: 50203298951

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1