Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010901

OBCHODNÉ MENO: DAMARON, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1639/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 834 04 

IČO: 17 330 084

DEŇ ZÁPISU: 24.10.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Skladovanie

8. Reklamné a marketingové služby

9. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť

10. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

11. inžiniersko-technická činnosť v oblasti dodávok a montáží v odbore techniky prostredia a sušiarenstva,

12. nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti,

13. sprostredkovanie obchodu a služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Martin Kardoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová pri Senci 181, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 25.04.1984, Deň vzniku funkcie: 26.03.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Kardoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová pri Senci 181, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 25.04.1984

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.10.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Prokurista: Ing. Miroslav Kovář, ženatý, bytom Bratislava, Húščavova 3 Stary spis: S.r.o. 3029

2. Dodatok č. 2 zo dňa 13.1.1994 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3029

3. Notárska zápisnica č. N 186/96, Nz 181/96 napísaná dňa 17.6.1996 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Stary spis: S.r.o. 3029

4. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve spísaným dňa 27.7.1998 do notárskej zápisnice č. N 129/98, Nz 128/98 bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák.č. 11/1998 Zz.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.11.1998.

6. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 28.6.2005.

7. Ing. Miroslav Kovář bol Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 4.11.2009 odvolaný z funkcie prokuristu.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.03.2015

9. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 07.12.2015

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1