Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010897

OBCHODNÉ MENO: D.M.J., s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22530/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šurská 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 35 796 545

DEŇ ZÁPISU: 29.09.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,

4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,

5. vydávanie periodických a neperiodických publikácií,

6. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach,

7. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s inými ako nebezpečnými,

8. Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - športový masér

9. Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - tréner I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou ľadový hokej

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Lackovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské nám. 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 20.12.1971

Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Lackovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské nám. 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 21.03.1948, Deň vzniku funkcie: 18.11.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Lackovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské nám. 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 20.12.1971

Výška vkladu: 3 286,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 286,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Lackovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 21.03.1948

Výška vkladu: 3 354,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 354,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločensku zmluvou zo dňa 4.7.2000 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2006 - udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu, zmena sídla spoločnosti.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.11.2010.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.04.2014.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1