Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010882

OBCHODNÉ MENO: butteland s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50786/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozska 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 36 268 232

DEŇ ZÁPISU: 01.02.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti

5. automatizované spracovanie dát

6. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

7. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)

8. dodávky programov, počítačových systémov a súvisiace služby

9. organizovanie školení, kurzov a seminárov

10. činnosť poradcov pre prevádzkovanie a kontrolu dodržiavania systémov riadenia kvality - software

11. návrhy a realizácia informačných systémov

12. tvorba webových stránok

13. montáž a servis výpočtovej techniky

14. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

15. fotografické práce

16. čistiace a upratovacie práce

17. sekretárske a administratívne práce

18. prekladateľské a tlmočnícke služby – nemecký jazyk,

19. prekladateľské a tlmočnícke služby – anglický jazyk,

20. Vedenie účtovníctva

21. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

22. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

23. Audit kybernetickej bezpečnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marián Malák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priekopa 894/14, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 23.09.1968, Deň vzniku funkcie: 01.02.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marián Malák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priekopa 894/14, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 23.09.1968

Výška vkladu: 7 967,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 967,000000 EUR

Obchodné meno/názov: BUTTELAND CANADA SERVICES INC. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): av. des Hôtels 18C-3107, Názov obce: Québec, PSČ: G1W4W5 , Štát: Kanada , Iné identifikačné číslo: 1174512039

Výška vkladu: 31 867,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 31 867,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  39 834,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  39 834,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.07.2008.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2011. Zmena obchodného mena z pôvodného cardig s.r.o. na nové butteland s. r. o.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.07.2012.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.05.2014.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.05.2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1