Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010890

OBCHODNÉ MENO: CORNEA-SK, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 61932/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhé Diely I 6/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 

IČO: 45 320 063

DEŇ ZÁPISU: 15.12.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. kancelárske a administratívne práce,

5. automatizované spracovanie dát,

6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

8. reklamná a propagačná činnosť,

9. leasingová činnosť,

10. prenájom hnuteľných vecí,

11. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

12. ambulancia v odbore oftalmológia,

13. zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Ivo Ďurkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Telocvičná 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 08.11.1972, Deň vzniku funkcie: 15.12.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti tak, že k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: PROTRIEM, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhé Diely I/6A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , IČO 35 830 565

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Ivo Ďurkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Telocvičná 40, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 08.11.1972

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.11.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2010.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2011.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2011

5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.05.2012.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2014

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1