Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010880

OBCHODNÉ MENO: BOS TRADING, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31373/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lachova 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03 

IČO: 35 882 379

DEŇ ZÁPISU: 27.01.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. inžiniersko-investorská činnosť v investičnej výstavbe v rozsahu voľnej živnosti,

2. inžinierska činnosť v stavebníctve, okrem vybraných činností v stavebníctve,

3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

4. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

5. čistenie budov, upratovacie práce,

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

8. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

10. prieskum trhu,

11. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Bancík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lachova 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 10.01.1975, Deň vzniku funkcie: 01.07.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Bancík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lachova 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 10.01.1975

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 20.10.2003 a dodatkom k nej zo dňa 12.01.2004 v zmysle § § 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.12.2005. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.12.2005.

3. Zápisnice z valného zhromaždenia konaného dňa 9.6.2008. Zmena obchodného mena z Racio REAL spol. s r.o. na BOS TRADING, s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1