Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010879

OBCHODNÉ MENO: BONK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34775/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 39, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 35 919 361

DEŇ ZÁPISU: 03.02.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. poradenská činnosť v oblasti spoločenských vied a rozvoja osobnosti,

4. sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb,

5. automatizované spracovanie dát a správa počítačových sietí,

6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. marketing - prieskum trhu,

9. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, školení, seminárov a výstav,

10. prevádzkovanie čerpacej stanice s palivami a mazadlami,

11. čistiace a upratovacie práce,

12. príprava práce pre stavbu - zemné, výkopové a búracie práce bez použitia výbušnín,

13. dokončovacie stavebné práce - omietkarske, maliarske a natieračske práce, inštalovanie dodaných plastových dverí a okien, kompletizácia interiérov, podhľadov, posuvných stien, zasklievacie práce, montáž markíz, roliet, žalúzií, protislnečných fólií, montáž sadrokartónu,

14. grafické a kresličské práce,

15. kopírovacie práce,

16. aranžérska činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milan Bonk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 39, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 05.06.1973, Deň vzniku funkcie: 03.02.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením "konateľ".

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Bonk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 39, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 05.06.1973

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.01.2005 podľa § 57, §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení noviel.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1