Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010870

OBCHODNÉ MENO: BGW Forest s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 132256/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Mýto 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 51 432 609

DEŇ ZÁPISU: 22.02.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Dizajnérske činnosti

6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

7. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

8. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Vedenie účtovníctva

11. Administratívne služby

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Pivarči, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podlesná 519/12, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 30.07.1969, Deň vzniku funkcie: 17.09.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: EQT Ventures s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Mýto 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 50 532 481

Výška vkladu: 53 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 53 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Pivarči, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podlesná 519/12, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 30.07.1969

Výška vkladu: 17 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 17 750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  71 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  71 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.09.2018. Zmena obchodného mena z pôvodného BIG WOOD s. r. o. na nové BGW Forest s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1