Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010869

OBCHODNÉ MENO: Bezbarfit s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 120761/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 198/85, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 50 969 684

DEŇ ZÁPISU: 27.06.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Administratívne služby

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

12. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

13. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

14. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. Poskytovanie služieb osobného charakteru

16. Fotografické služby

17. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Hančík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 1448/33, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 08.03.1995, Deň vzniku funkcie: 27.06.2017

Meno a priezvisko: Bekim Aziri, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 4/B, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 14.07.1988, Deň vzniku funkcie: 03.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konanie vykonáva tak, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Hančík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 1448/33, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 08.03.1995

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Bekim Aziri, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 4/B, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 14.07.1988

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 05.06.2017 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1