Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010877

OBCHODNÉ MENO: Body Ventures s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 124307/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 51 222 744

DEŇ ZÁPISU: 02.12.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

2. pocˇítacˇové služby a služby súvisiace s pocˇítacˇovým spracovaním údajov

3. činnostˇ podnikatelˇských, organizacˇných a ekonomických poradcov

4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej cˇinnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Paško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moskovská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 12.03.1982, Deň vzniku funkcie: 02.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Paško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Varte 13200/2E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 12.03.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 02.11.2017

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1