Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010872

OBCHODNÉ MENO: BL Accounting, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36128/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 

IČO: 35 936 576

DEŇ ZÁPISU: 20.05.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb (čistiace a upratovacie práce),

4. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. prieskum trhu,

7. vedenie účtovníctva,

8. reklamná a propagačná činnosť,

9. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

10. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

11. factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

12. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. David Soukeník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 04.09.1975, Deň vzniku funkcie: 20.05.2005

Meno a priezvisko: JUDr. Vladislav Lichý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kôstková 543/1A, Názov obce: Bratislava - Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 18.04.1975, Deň vzniku funkcie: 27.04.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: BL Consulting, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , IČO 35 821 132

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Vladislav Lichý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kôstková 543/1A, Názov obce: Bratislava - Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 18.04.1975

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 960,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 960,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.03.2005 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.12.2008.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.4.2009.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2010.

5. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.10.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1