Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010868

OBCHODNÉ MENO: Best books, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 59853/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Révová 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 44 910 568

DEŇ ZÁPISU: 12.08.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. reklamné a marketingové služby,

6. správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu,

7. prenájom hnuteľných vecí,

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

10. vydavateľská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: PhDr. Alexandra Kasperová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herálec 1, Názov obce: Herálec, PSČ: 58255 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 17.03.1963, Deň vzniku funkcie: 12.08.2009

Meno a priezvisko: Bc. Karolína Kasperová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 09.05.1995, Deň vzniku funkcie: 03.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti a je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: SORIA, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Révová 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , IČO 17 318 807

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.07.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2009.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2010.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.08.2011.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2013.

6. Zápisnica z rokovania valného zhromaženia zo dňa 17.02.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1