Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010861

OBCHODNÉ MENO: BaR s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 143272/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gessayova 2616/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 

IČO: 52 851 443

DEŇ ZÁPISU: 20.02.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

2. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Čistiace a upratovacie služby

6. Výroba potravinárskych výrobkov

7. Výroba nápojov

8. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

9. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. Sťahovacie služby

14. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

15. Prevádzkovanie úschovní

16. Kuriérske služby

17. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

18. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

19. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

20. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

21. Finančný lízing

22. Faktoring a forfaiting

23. Vedenie účtovníctva

24. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

25. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

26. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

27. Služby požičovní

28. Prenájom hnuteľných vecí

29. Administratívne služby

30. Verejné obstarávanie

31. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

32. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

33. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

34. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

35. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

36. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Mydla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gessayova 2616/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 10.04.1970, Deň vzniku funkcie: 20.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Konanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Mydla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gessayova 2616/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 10.04.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1