Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010859

OBCHODNÉ MENO: B&V interiér, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 67355/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sekurisova 2737/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 

IČO: 45 716 145

DEŇ ZÁPISU: 15.09.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. stolárstvo,

2. výroba jednoduchých výrobkov z kovu,

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Branislav Hanták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 2797/2/B, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 02.06.1981, Deň vzniku funkcie: 15.09.2010

Meno a priezvisko: Vladimír Čermák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sekurisova 2737/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 27.10.1980, Deň vzniku funkcie: 25.03.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Branislav Hanták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 2797/2/B, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 02.06.1981

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Vladimír Čermák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sekurisova 2737/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 27.10.1980

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 17.08.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.03.2011 a zo dňa 25.03.2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1