Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010862

OBCHODNÉ MENO: BARADA, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 65687/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 68, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 45 563 454

DEŇ ZÁPISU: 10.06.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. finančný leasing,

5. reklamné a marketingové služby,

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

7. obstarávanie služieb spojených so správou bytového alebo nebytového fondu,

8. prenájom hnuteľných vecí,

9. administratívne služby,

10. vydavateľská činnosť,

11. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Milan Kubica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 16514/60, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 30.08.1958, Deň vzniku funkcie: 07.09.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ELODIE, SE, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 68, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 44 717 725

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.05.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.06.2010.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.09.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného BASSIT, s. r. o. na nové BARADA, s. r. o.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 20.12.2012.

5. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.2.2014, sp. zn. 34 Exre/70/2014 - 8, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.5.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1