Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010863

OBCHODNÉ MENO: BARAN PROJEKT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40656/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 3/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 

IČO: 36 360 937

DEŇ ZÁPISU: 19.05.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórii statika stavieb,

2. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

4. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

8. automatizované spracovanie dát,

9. reklamná a propagačná činnosť,

10. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

11. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

13. kopírovacie a reprografické práce,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Baran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajzova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 29.05.1953, Deň vzniku funkcie: 19.05.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Baran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajzova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 29.05.1953

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 03.05.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.8.2008.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1