Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010865

OBCHODNÉ MENO: BEDENT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 96366/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Rajtera 5755/19, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 47 528 729

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulancii v špecializačnom odbore stomatológia

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Administratívne služby

5. Reklamné a marketingové služby

6. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Výroba jednoduchých úžitkových predmetov z dreva

8. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

16. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

17. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

18. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

19. Výroba kovového nábytku

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Eva Bejdáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Rajtera 5755/19, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 15.01.1979, Deň vzniku funkcie: 18.01.2014

Meno a priezvisko: Ing. Anton Bejdák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Rajtera 5755/19, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 23.02.1978, Deň vzniku funkcie: 16.08.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Eva Bejdáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Rajtera 5755/19, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 15.01.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Anton Bejdák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Rajtera 5755/19, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 23.02.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.10.2013 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1