Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010858

OBCHODNÉ MENO: avesys servis, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 124968/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 62/94, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 

IČO: 51 262 231

DEŇ ZÁPISU: 29.12.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), aleboprevádzkovateľom iných živností (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Reklamné a marketingové služby

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Vedenie účtovníctva

9. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

10. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

11. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

12. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

13. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

14. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

15. Administratívne služby

16. Faktoring a forfeiting

17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

18. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

19. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

20. Opravy vyhradených technických zariadení elektrických

21. Prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti (projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marian Ifčic, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohradnícka 59, Názov obce: Viničné, PSČ: 900 23 , Dátum narodenia: 16.08.1971, Deň vzniku funkcie: 29.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marian Ifčic, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohradnícka 59, Názov obce: Viničné, PSČ: 900 23 , Dátum narodenia: 16.08.1971

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Pavol Horňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zálužická 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 14.02.1975

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Mesároš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belinskeho 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 12.03.1982

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1