Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010854

OBCHODNÉ MENO: ARYX s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 86541/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapicova 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 46 971 823

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva

2. Administratívne služby

3. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

6. Sprostredkovateľská činnosť vo oblasti obchodu

7. Sprostredkovateľská činnosť vo oblasti služieb

8. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Marta Melicheríková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapicova 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 12.09.1961, Deň vzniku funkcie: 10.01.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marta Melicheríková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapicova 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 12.09.1961

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.12.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1