Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010846

OBCHODNÉ MENO: Amino Group, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 58665/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 44 786 581

DEŇ ZÁPISU: 02.06.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamné a marketingové služby,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností,

4. vedenie účtovníctva,

5. administratívne služby,

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Oliver Trubela, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 30.06.1986, Deň vzniku funkcie: 02.06.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a priezvisko, označenie funkcie a svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Oliver Trubela, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 30.06.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13. 5. 2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2011.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.06.2012.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.07.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1