Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010856

OBCHODNÉ MENO: ASylum, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47233/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 2 , Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 

IČO: 36 813 231

DEŇ ZÁPISU: 02.08.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb starostlivosti o deti a starých ľudí s výnimkou činností spadajúcich pod zákon č. 1*5/1998 Z. z. o sociálnej pomoci,

2. masérske služby,

3. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ),

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ),

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

8. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

9. obstarávateľské služby spojené s údržbou a opravami bytového a nebytového fondu,

10. organizovanie voľného času detí a dospelých v rozsahu voľnej živnosti,

11. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností,

12. osobná cestná doprava vykonávaná osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby,

13. upratovacie práce,

14. prevádzkovanie cestovnej agentúry,

15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

16. administratívne služby

17. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu verejnej mienky

19. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

20. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

21. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

22. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

23. veľkodistribúcia humánnych liekov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Anna Šutková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 18/1367, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 17.04.1952, Deň vzniku funkcie: 02.08.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: RNDr. Roman Šutka, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Národného oslobodenia 1A, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 23.06.1976, Deň vzniku funkcie: 21.01.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený zastupovať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Anna Šutková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 18/1367, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 17.04.1952

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Alojz Šutka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 18/1367, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 08.10.1950

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.07.2007.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1