Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010838

OBCHODNÉ MENO: ABAKUS SLOVAKIA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 161280/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 88B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 54 565 324

DEŇ ZÁPISU: 02.06.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. administratívne služby

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Vedenie účtovníctva

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Fotografické služby

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Služby požičovní

12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Prevádzka malých plavidiel

18. Finančný lízing

19. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

20. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

21. Faktoring a forfaiting

22. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marek Porzecki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Triq San´t Antin Lazy Days, Názov obce: Marsaskala, PSČ: MSK , Štát: Maltská republika , Dátum narodenia: 15.11.1971, Deň vzniku funkcie: 02.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti a zastupovať ju vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marek Porzecki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Triq San´t Antin Lazy Days, Názov obce: Marsaskala, PSČ: MSK , Štát: Maltská republika , Dátum narodenia: 15.11.1971

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1