Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010842

OBCHODNÉ MENO: Advisio, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 104824/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na barine 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 

IČO: 48 205 915

DEŇ ZÁPISU: 25.06.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Čistiace a upratovacie služby

2. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

3. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

4. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

5. Reklamné a marketingové služby

6. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

7. Prieskum trhu a verejnej mienky

8. Fotografické služby

9. Donášková služba

10. Diskotekárska činnosť

11. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

12. Prevádzkovanie úschovní batožín

13. Poskytovanie služieb informátora

14. Služby požičovní

15. Verejné obstarávanie

16. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

17. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

18. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

19. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

20. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

21. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

22. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

23. Vykonávanie odťahovej služby

24. Sťahovacie služby

25. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

26. Kuriérske služby

27. Skladovanie

28. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

29. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

30. Prevádzkovanie výdajne stravy

31. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

32. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

33. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

34. Počítačové služby

35. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti

36. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

37. Prenájom hnuteľných vecí

38. Administratívne služby

39. Vedenie účtovníctva

40. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

41. Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

42. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

43. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

44. Prevádzkovanie športových zariadení

45. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Kočišová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Klanec 50, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 11.02.1965, Deň vzniku funkcie: 15.12.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Kočišová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Klanec 50, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 11.02.1965

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 04.06.2015 v súlade s ust. § 57 a ust. § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.12.2016. Zmena obchodného mena spoločnosti z A Echo Services, s. r. o. na Advisio, s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1