Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010837

OBCHODNÉ MENO: A DEO MEDICAL s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 114656/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Martina Benku 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 50 516 426

DEŇ ZÁPISU: 13.10.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Administratívne služby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Reklamné a marketingové služby

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Lucia Suchoňová Majáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oščadnica 1103, Názov obce: Oščadnica, PSČ: 023 01 , Dátum narodenia: 19.07.1990, Deň vzniku funkcie: 28.10.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konateľ koná samostatne; konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PhDr. Jarmila Hrabovská, Bydlisko: Názov obce: Oščadnica 1093, PSČ: 023 01 , Dátum narodenia: 20.08.1977

Výška vkladu: 8 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 8 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.09.2016 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1