Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010843

OBCHODNÉ MENO: Agalope s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 136160/B

SÍDLO:  Názov obce: Kuchyňa 633, PSČ: 900 52 

IČO: 52 297 578

DEŇ ZÁPISU: 30.03.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

6. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

7. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

8. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

9. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

10. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Peter Tomaško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 5749/55, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 02.07.1982, Deň vzniku funkcie: 18.11.2022

Meno a priezvisko: Ján Repaský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuchyňa 633, Názov obce: Kuchyňa, PSČ: 900 52 , Dátum narodenia: 23.05.1978, Deň vzniku funkcie: 18.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Tomaško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 5749/55, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 02.07.1982

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Repaský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuchyňa 633, Názov obce: Kuchyňa, PSČ: 900 52 , Dátum narodenia: 23.05.1978

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1