Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011051

OBCHODNÉ MENO: OUR MEDIA SR a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6703/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 14083/33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 51 267 055

DEŇ ZÁPISU: 22.12.2017

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Fotografické služby

9. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

10. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. administratívne služby

13. prenájom hnuteľných vecí

14. prípravné práce k realizácii stavieb

15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. Reklamná, propagačná a inzertná činnosť

17. automatizované spracovanie údajov

18. predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače

19. zhotovovanie www stránok

20. výroba a distribúcia nosičov údajov pre elektronické médiá

21. poradenská činnosť v oblasti vydávania periodickej a neperiodickej tlače

22. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň

23. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Ladislav Olle, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Alagovicha 3001/4, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 02.11.1972, Deň vzniku funkcie: 10.08.2020

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Katarína Agnerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazerná 1465/8C, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 03.10.1983, Deň vzniku funkcie: 21.01.2022

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: PhDr. Ján Svoboda, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybárska 7683/2E, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 12.01.1980, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy predseda a člen predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Rastislav Šedaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mamateyova 1508/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 28.07.1974, Deň vzniku funkcie: 06.10.2021

Meno a priezvisko: Miroslav Valenta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 18.09.1983, Deň vzniku funkcie: 04.02.2022

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Michal Dvouletý, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štěpnická 1549, Názov obce: Uherské Hradište, PSČ: 68606 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 15.10.1979, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SYNOT INVEST LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arch.Makariou III, 2 Atlantis Building III.poschodie, kanc. 301, Mesa Geitonia, Názov obce: Limassol, PSČ: 4000 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: HE 351783

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   525 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  0,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   525 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR 

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  50 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: TV STUDIO SR, s. r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 39/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , IČO 51 705 354

Obchodné meno/názov: Parlamentné listy SK, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 39/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , IČO 48 085 090

Obchodné meno/názov: P E R E X , a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 39/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , IČO 00 685 313

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 8.12.2017 do notárskej zápisnice N 429/2017, Nz 52870/2017, NCRls 53636/2017 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1