Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010906

OBCHODNÉ MENO: DER Touristik SK a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3687/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 31 371 205

DEŇ ZÁPISU: 06.05.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie cestovnej kancelárie,

2. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

6. administratívne práce,

7. reklamná a propagačná činnosť,

8. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Člen, Meno a priezvisko: Romana Slížková, Bydlisko: Názov obce: Libeř 217, PSČ: 25241 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 18.01.1968, Deň vzniku funkcie: 05.09.2017

Funkcia: Predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Sliacky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Batkova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 22.08.1974, Deň vzniku funkcie: 05.09.2017

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Jiří Jelínek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U studánky 120, Názov obce: Myšlín, Mníchovice, PSČ: 25164 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.03.1973, Deň vzniku funkcie: 01.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť jednajú voči tretím stranám vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: Predseda, Meno a priezvisko: Tatiana Vessová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špieszová 3228/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 02.12.1955, Deň vzniku funkcie: 05.09.2017

Meno a priezvisko: Silvia Ladvenicová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osuského 1649/38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 10.05.1978, Deň vzniku funkcie: 05.09.2017

Meno a priezvisko: Krisztina Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 1236/10, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01 , Dátum narodenia: 08.07.1977, Deň vzniku funkcie: 05.09.2017

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: DER Touristik Eastern Europe a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Babákova 2390/2, Názov obce: Chodov, Praha 4, PSČ: 14800 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 241 59 921

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia. Predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na prevod akcií sa nevyžaduje, ak doterajší akcionári neuplatnia svoje predkupné právo na prevádzané akcie, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 31.3.1994 v zmysle ust. Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 13684

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.6.1994, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu, zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.8.1994, na ktorom bol menovaný konateľ. Stary spis: S.r.o. 13684

3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.8.1996, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti.

4. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 2.10.1997. Stary spis: S.r.o. 13684

5. Zmena spoločenskej zmluvy osvedčená do notárskej zápisnice č. N 1138/99, Nz 1122/99 dňa 11.10.1999, ktorou sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Zz.

6. Notárska zápisnica č. N 398/2001, NZ 39/2001 z 21.5.2001 spísaná notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, ktorou sa osvedčilo konanie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bolo schválené doplnenie pôvodného predmetu činnosti a bol schválený prevod obchodného podielu. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 22.5.2001.

7. Zmena právnej formy spoločnosti KARTAGO TOURS, s.r.o. na akciovú spoločnosť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 17.08.2005 vo forme notárskej zápisnice N 430/2005, Nz 38104/2005, NCRls 37597/2005.

8. Zápisnica z 1. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.6.2007.

9. Zápisnica z 9. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.01.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1