Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011117

OBCHODNÉ MENO: STACHEMA Bratislava a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5275/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 714/180, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 

IČO: 35 813 491

DEŇ ZÁPISU: 06.06.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. výroba chemických materiálov pre stavebníctvo,

5. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla,

6. prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti,

7. prenájom motorových vozidiel,

8. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť,

9. poradenská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti,

10. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

11. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,

12. nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom,

13. informatívne technické testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

14. výroba a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Vít Kutnar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeníkovická 383 383, Názov obce: Klánovice, Praha 9, PSČ: 19014 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 02.12.1969, Deň vzniku funkcie: 10.01.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Petra Kutnarová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mašatova 1707/10a, Názov obce: Kunratice - Praha 4, PSČ: 83101 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 09.12.1973, Deň vzniku funkcie: 10.01.2022

Meno a priezvisko: Ing. Martin Dováľ, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Grunte 12889/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 29.11.1979, Deň vzniku funkcie: 05.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupuje každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Anna Kutnarová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mašatova 1707/10a, Názov obce: Kunratice - Praha 4, PSČ: 14800 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 07.03.2002, Deň vzniku funkcie: 10.01.2022

Meno a priezvisko: Adam Kutnar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mašatova 1707/10a, Názov obce: Kunratice - Praha 4, PSČ: 14800 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 14.07.1998, Deň vzniku funkcie: 10.01.2022

Meno a priezvisko: Adéla Kutnarová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mašatova 1707/10a, Názov obce: Kunratice - Praha 4, PSČ: 14800 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.04.2000, Deň vzniku funkcie: 10.01.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. konajúci na účet podfondu DEKINVEST podfond Alfa, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tiskářská 10/257, Názov obce: Praha 10, PSČ: 108 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 24795020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  40 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  40 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 400 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   100,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: STACHEMA INT. s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nemčíkova 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , IČO 35 775 858

Obchodné meno/názov: STOP & GO, s. r. o., Sídlo: Názov obce: Rovinka 411, PSČ: 900 41 , IČO 45 232 792

Obchodné meno/názov: SCH Slovakia, s.r.o., Sídlo: Názov obce: Lukačovce 153, PSČ: 067 24 , IČO 36 270 466

Obchodné meno/názov: Sincolor Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov obce: Rovinka 411, PSČ: 900 41 , IČO 46 130 268

PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 8.10.2020 došlo k prevodu časti podniku spoločnosti STACHEMA Bratislava a.s. súvisiacej s projektom Fotovoltaickej elektrárne Kobyly 1 s výkonom 0,997 MW v katastrálnom území Kobyly na spoločnosť JOMB1 s.r.o., Špitálska 55, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 872 257, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo: 119952/B. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 18.12.2020.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 48/01, Nz 48/01 zo dňa 6.2.2001 spísaná notárkou JUDr. Danielou Šikutovou v súlade s §§ 105 až 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel.

2. Na valnom zhromaždení dňa 15.5.2001 bola schválená zmena zakladateľskej listiny a prevod obchodného podielu, Spoločenská zmluva - uplné znenie z 15.8.2001

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10. 12. 2002 a 17. 4. 2003. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 1 zo dňa 2. 6. 2003.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.02.2005.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.1.2006.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2006. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.04.2006.

7. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 190/2008, Nz 26482/2008 zo dňa 20.06.2008 o zlúčení so spoločnosťou STACHEMA INT. s. r. o., so sídlom Nemčíkova 7, 841 01 Bratislava, IČO: 35 775 858, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 20104/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 191/2008, Nz 26486/2008 napísaná notárom Mgr. Adrianou Papankovou dňa 20.06.2008. Spoločnosť STACHEMA Bratislava s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti STACHEMA INT. s. r. o., so sídlom Nemčíkova 7, 841 01 Bratislava, IČO: 35 775 858, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 20104/B a preberá všetky jej práva a záväzky.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2009.

9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.9.2010.

10. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2011 o zmene právnej formy spoločnosti STACHEMA Bratislava s. r. o., so sídlom Nemčíkova 7, 841 01 Bratislava, IČO : 35 813 491, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 24232/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 411/2011, Nz 37395/2011, NCRls 38398/2011 zo dňa 06.10.2011. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. č. N 413/2011, Nz 37414/2011, NCRls 38406/2011 zo dňa 06.10.2011 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou STOP & GO, s. r. o., so sídlom 900 41 Rovinka 411, IČO: 45 232 792 a nástupníckou spoločnosťou STACHEMA Bratislava a. s., so sídlom Nemčíkova 7, 841 01 Bratislava, IČO: 35 813 491, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti STOP & GO, s. r. o.

12. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2011

13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.06.2012.

14. Notárska zápisnica N 686/2012 Nz 51824/2012 zo dňa 10.12.2012 - Zmluva o zlúčení.

15. Notárska zápisnica N 176/2013 Nz 11036/2013 zo dňa 05.04.2013 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

16. Notárska zápisnica č. N 370/2015, Nz 32395/2015, NCRls 33138/2015 zo dňa 22.09.2015.

17. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia 29.02.2016

18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.01.2018.

19. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 174/2018, NZ 16424/2018, NCRls 16739/2018 zo dňa 22.5.2018.

20. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.12.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1