Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011047

OBCHODNÉ MENO: OPTIK-PHARMA a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4742/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 18, Názov obce: Bratislava-Staré mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 44 713 983

DEŇ ZÁPISU: 22.04.2009

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

4. prenájom hnuteľných vecí,

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

6. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

8. reklamná a propagačná činnosť,

9. faktoring a forfaiting,

10. administratívne služby,

11. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov,

12. očná optika,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: PhDr. Tomáš Kostelničák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chorvátska 1, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 14.04.1983, Deň vzniku funkcie: 18.12.2014

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Lukáš Kostelničák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chorvátska 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 09.07.1990, Deň vzniku funkcie: 03.06.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti členovia predstavenstva konajú vždy spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Marek Fašiang, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matúšova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 27.07.1985, Deň vzniku funkcie: 19.10.2010

Meno a priezvisko: Ing. Peter Orth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gercenova 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 14.05.1975, Deň vzniku funkcie: 19.10.2010

Meno a priezvisko: JUDr. Róbert Kuriš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveské rameno 3498/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 27.02.1990, Deň vzniku funkcie: 12.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  2 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú neobmedzene prevoditeľné medzi akcionármi spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 61/2009, Nz 8411/2009, NCRls 8486/2009 zo dňa 17.03.2009 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Notárska zápisnica N 116/2009, Nz 12865/2009 zo dňa 22.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zmena obchodného mena z Tonest a.s. na OPTIK-PHARMA a. s..

3. Notárska zápisnica N 17/2010, Nz 18920/2010 zo dňa 27.05.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2010.

5. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 12.01.2012.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2014.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06. 2015.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1