Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011066

OBCHODNÉ MENO: POLAREK, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4503/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domové role 2870/51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 

IČO: 44 215 860

DEŇ ZÁPISU: 24.06.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu údržby v železničnej doprave,

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

5. rípravné práce k realizácii stavby,

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

8. zámočníctvo,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Richard Smolík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavlovova 586/8, Názov obce: Havířov - Město, PSČ: 736 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 23.09.1964, Deň vzniku funkcie: 09.11.2017

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Roman Zmeko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domové role 2874/68, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 23.09.1982, Deň vzniku funkcie: 22.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupuje voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi v celom rozsahu predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Radek Šotnar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karolíny Světlé 1361/20, Názov obce: Havířov - Podlesí, PSČ: 73601 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 07.08.1973, Deň vzniku funkcie: 22.09.2022

Meno a priezvisko: Andrea Smolíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavlovova 586/8, Názov obce: Havířov - Město, PSČ: 73601 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 25.09.1985, Deň vzniku funkcie: 22.09.2022

Meno a priezvisko: Ing. Jan Stachovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará cesta 527, Názov obce: Šenov, PSČ: 73934 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 10.12.1991, Deň vzniku funkcie: 22.09.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 45/2008, Nz 18775/2008 dňa 5.5.2008 v znení notárskej zápisnice N612/2008, Nz 26072/2008 zo dňa 18.6.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1