Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011147

OBCHODNÉ MENO: Virtuse Wealth Management, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4452/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 8/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 36 709 042

DEŇ ZÁPISU: 08.12.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

5. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľej živnosti,

7. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. informačná činnosť

11. Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny

12. Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Rastislav Vasilišin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borinka 65, Názov obce: Borinka, PSČ: 900 32 , Dátum narodenia: 03.06.1973, Deň vzniku funkcie: 15.04.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Andrea Vadkerti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podjavorinskej 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 26.06.1974, Deň vzniku funkcie: 24.03.2010

Meno a priezvisko: Pavel Vasilišin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 6916/12, Názov obce: Prešov - Nižná Šebastová, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 09.04.1949, Deň vzniku funkcie: 28.11.2013

Meno a priezvisko: Zita Vasilišinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Decatur Street 103, Názov obce: Brooklyn, NY, PSČ: 11216 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 13.09.1979, Deň vzniku funkcie: 08.02.2022

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Rastislav Vasilišin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borinka 65, Názov obce: Borinka, PSČ: 900 32 , Dátum narodenia: 03.06.1973

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 200 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 200 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  34,000000 EUR 

Počet: 11660 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   100,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 22. 11. 2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.08.2007.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.02.2008.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.03.2008, na ktorom bola schálená zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného VIRTUSE, s.r.o. na VIRTUSE WEALTH MANAGEMENT, s. r. o. a schválená zmena právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť.

5. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 71/2009 Nz 17335/2009 zo dňa 27.05.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného VIRTUSE WEALTH MANAGEMENT, a. s. na Virtuse Wealth Management, a. s.

6. Notárska zápisnica č. N 60/2010, Nz 10265/2010 zo dňa 24.03.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

7. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 8/2011 Nz 1762/2010 zo dňa 20.01.2011.

8. Notárska zápisnica N 45/2011, Nz 6571/2011 zo dňa 24.2.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

9. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 104/2012, Nz 11008/2012 spísanej dňa 28.03.2012.

10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 107/2016, Nz 13266/2016, NCRls 13668/2016 zo dňa 18.04.2016. Zmena obchodného mena z pôvodného Virtuse Wealth Management, a. s. na nové Virtuse Energy, a. s.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1