Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010927

OBCHODNÉ MENO: EV-GP a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7142/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulipánová 1, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 52 536 653

DEŇ ZÁPISU: 01.08.2019

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Administratívne služby

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Vedenie účtovníctva

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

13. Finančný lízing

14. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda predsedníctva, Meno a priezvisko: Ing. Július Száraz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Štifte 4548/1A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 12.09.1968, Deň vzniku funkcie: 20.07.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Szárazová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Štifte 4548/1A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 11.08.1971, Deň vzniku funkcie: 20.07.2020

Meno a priezvisko: Ing. Roman Smolinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Štifte 4300/18, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 11.08.1969, Deň vzniku funkcie: 20.07.2020

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Žirka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Murgaša 2734/12, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 28.09.1969, Deň vzniku funkcie: 20.07.2020

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ECOLEDSOL s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulipánova 1, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , IČO 44 789 807

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Bez obmedzenia

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1