Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010848

OBCHODNÉ MENO: API HOLDING a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4352/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 4922/46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 36 855 332

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup a predaj nehnuteľností,

2. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

3. factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

4. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom v rozsahu voľnej živnosti,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

7. marketing a prieskum trhu,

8. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Igor Pieš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Babuškova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 12.06.1964, Deň vzniku funkcie: 01.01.2008

Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Branislav Šottník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 3289/13F, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 18.06.1969, Deň vzniku funkcie: 01.01.2008

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Patrik Pieš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 3079/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 11.12.2001, Deň vzniku funkcie: 28.09.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Holická, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 13/F, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 29.05.1995, Deň vzniku funkcie: 28.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, členovia predstavenstva, a to vždy dvaja spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Stanley J. Piesh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pacific Street 543, Názov obce: Brooklyn, New York, PSČ: 11217 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 09.08.1957, Deň vzniku funkcie: 01.01.2008

Meno a priezvisko: Martin Madara, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hamuliakovo 384, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43 , Dátum narodenia: 03.06.1982, Deň vzniku funkcie: 01.01.2008

Meno a priezvisko: Ing. Ľubica Líšková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 3261/44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 05.12.1960, Deň vzniku funkcie: 28.09.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   350 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   350 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  35 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v zmysle ustanovení Stanov akciovej spoločnosti a podlieha súhlasu predstavenstva.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 668/2007, Nz 54557/2007, NCRls 54225/2007 zo dňa 11.12.2007 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2008.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1