Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010860

OBCHODNÉ MENO: BADUCCI Consult, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2115/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 35 766 182

DEŇ ZÁPISU: 10.05.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

4. sprostredkovateľská činnosť,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

7. leasingová činnosť,

8. prenájom priemyselného tovaru,

9. poradenská činnosť v oblasti obchodu,

10. inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe,

11. faktoring a forfaiting,

12. vedenie účtovníctva,

13. činnosť účtovných poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Martin Čižmárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 7529/4B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 12.10.1973, Deň vzniku funkcie: 07.03.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva navonok samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mark Harry Hinni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Eugene - Pittard 32, Názov obce: Genéve, PSČ: 1206 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 02.08.1966, Deň vzniku funkcie: 31.12.2002

Meno a priezvisko: Martin Šťastný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue de la Tambourine 9, Názov obce: Carouge, Genéve, PSČ: 1227 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 20.08.1972, Deň vzniku funkcie: 01.10.2022

Meno a priezvisko: Ing. Peter Dvorščík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Harmónia 3225, Názov obce: Modra, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 09.03.1978, Deň vzniku funkcie: 01.10.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   332 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   332 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   166,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnitím zakladateľou spísaný do notárskej zápisnice č. N 33/99, Nz 34/99 dňa 26.1.1999 v znení dodatku zo dňa 5.5. 1999 -notárska zápisnica č. N 101/99, Nz 99/99 v zmysle §§ 56-75 a §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.

2. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.11.99, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 352/99 napísanej dňa 19.11.1999 notárom JUDr. Kováčom bola schválená zmena stanov.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.1.2000 na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.

4. Notárska zápisnica N 97/2001 Nz 94/2001 zo dňa 22.3.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 3 k stanovám.

5. Notárska zápisnica č. N 576/2002, Nz 550/2002 zo dňa 31.12.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 4 k stanovám a schválené zmeny v dozornej rade.

6. Notárska zápisnica N 90/2005, NZ 180005/2005, NCRls 17746/2005 zo dňa 26.04.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. JUDr. Martin Čižmárik - funkcia predsedu predstavenstva od 10.05.1999 do 26.04.2005. JUDr. Marek Balko - funkcia člena predstavenstva od 10.05.1999 do 26.04.2005.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1