Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R010828

OBCHODNÉ MENO: SZALAY INVEST s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 166413/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná 734, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 24 

IČO: 55 071 473

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Výroba potravinárskych výrobkov

6. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

7. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

8. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

9. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

16. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

17. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. Administratívne služby

19. Vedenie účtovníctva

20. Faktoring a forfaiting

21. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

22. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Michal Szalay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malobielska 427/40, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 24 , Dátum narodenia: 24.11.1963, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Meno a priezvisko: Csaba Szalay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malobielska 427/40, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 24 , Dátum narodenia: 26.10.1990, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Meno a priezvisko: Anna Szalayová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malobielska 427/40, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 24 , Dátum narodenia: 30.03.1969, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Szalay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malobielska 427/40, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 24 , Dátum narodenia: 24.11.1963

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Csaba Szalay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malobielska 427/40, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 24 , Dátum narodenia: 26.10.1990

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1