Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R010829

OBCHODNÉ MENO: Valiček s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 166404/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhorácka 1938/81, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 

IČO: 55 156 568

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

2. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

3. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

15. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických

16. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

17. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

18. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: elektrotechnická časť

19. Opravy a montáž určených meradiel

20. Administratívne služby

21. Prenájom hnuteľných vecí

22. Sťahovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Emil Valiček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhorácka 1938/81, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 19.03.1992, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Emil Valiček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhorácka 1938/81, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 19.03.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1