Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R010811

OBCHODNÉ MENO: ASM CREW s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 166423/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničiarska 120/68, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10 

IČO: 55 109 071

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

8. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

9. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie

10. Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Sukaný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničiarska 120/68, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 12.04.1984, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Sukaný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničiarska 120/68, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 12.04.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1