Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R010815

OBCHODNÉ MENO: Depo Services, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7509/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomáškova 28B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 55 130 399

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2023

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Fotografické služby

4. Administratívne služby

5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Vedenie účtovníctva

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

16. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

17. Čistiace a upratovacie služby

18. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

19. Služby požičovní

20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

21. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

22. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Kuťka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšová 5101/30, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 25.03.1974, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Daniška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leškova 3006/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 16.04.1966, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Andrej Slávik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníkova 3479/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 07.12.1976, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Roman Gono, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľová 1959/30, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 02.03.1973, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hopta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laborecká 1887/36, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 24.03.1967, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Meno a priezvisko: Peter Pikna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Filinského cesta 3077/9, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 12.03.1971, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 28B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , IČO 35 914 921

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 25 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií na meno sa môže uskutočniť len so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1