Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R010826

OBCHODNÉ MENO: Rull Investment a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7510/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 55 129 722

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2023

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Finančný lízing

4. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

5. Záložne

6. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

7. Faktoring a forfaiting

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Informačná činnosť

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny

14. Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Miroslav Zvonček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 07.09.1981, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Zdeněk Vacek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stříbrná Lhota 1362, Názov obce: Mníšek pod Brdy, PSČ: 252 10 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 15.11.1974, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Andrea Šplíchalová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majakovského 696/27, Názov obce: Karlovy Vary, PSČ: 36 005 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 08.10.1984, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Meno a priezvisko: JUDr. Dávid Tarčák, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slanická 969/20, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 19.02.1984, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Meno a priezvisko: PaedDr. Jozef Tarčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slanická 969/20, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 25.04.1959, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti podľa podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1