Obchodný vestník 11/2023 Zbierka listín Deň vydania: 17.01.2023
R008829
Okresný súd Nitra - Zbierka listín

Spoločnosť 4E s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59012/N-Zbl, so sídlom: Obchodná ul. 616/20, 945 04 Komárno, IČO: 55 085 300, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 01.12.2022
- podpisovy vzor bedi.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022
- podpisovy vzor szabo.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022

Spoločnosť A+A Attila-BAU s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33519/N-Zbl, so sídlom: SNP 44, 936 01 Šahy, IČO: 44 318 189, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 23 CbR 106/2020 - 27
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť ABlook s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58794/N-Zbl, so sídlom: Kraskova 7633/2, 940 01 Nové Zámky, IČO: 54 976 189, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.10.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 19.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 19.10.2022
- Vyhlásenie konateľa a podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 19.10.2022

Spoločnosť Ad4You s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50350/N-Zbl, so sídlom: Kozmonautov 75, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 896 421, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 29.09.2022
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 29.09.2022

Spoločnosť ADRK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53775/N-Zbl, so sídlom: Roľnícka 5283/7, 940 02 Nové Zámky, IČO: 53 644 158, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 29.09.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 29.09.2022

Spoločnosť AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2390/N-Zbl, so sídlom: Rázusova 7, 949 01 Nitra, IČO: 34 143 416, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť AIM Trade, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50864/N-Zbl, so sídlom: Dolnohorská 2701/7, 949 01 Nitra, IČO: 53 000 552, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť AK Lignum, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33638/N-Zbl, so sídlom: Trávnická 274/29, 946 15 Tôň, IČO: 46 461 183, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť AM Centrum s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58676/N-Zbl, so sídlom: Salka 384, 943 61 Salka, IČO: 54 991 056, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Podpisovy vzor AM Centrum s.r.o..asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť AMANO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54973/N-Zbl, so sídlom: Bíňa 55, 943 56 Bíňa, IČO: 53 946 430, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Prezenčná listina
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 16.11.2022

Spoločnosť ANAVUM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59266/N-Zbl, so sídlom: Bartókova 32, 943 01 Štúrovo, IČO: 55 152 139, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť Anett design, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18424/N-Zbl, so sídlom: Baštová 18, 945 01 Komárno, IČO: 36 657 816, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 23 CbR 72/2020-32
Dátum doručenia: 23.11.2022

Spoločnosť ARIUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22665/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 54, 943 01 Štúrovo, IČO: 44 255 209, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 23.11.2022

Spoločnosť ARM cars s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58660/N-Zbl, so sídlom: Svätoplukovo 13, 951 16 Svätoplukovo, IČO: 54 970 938, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 13.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 13.10.2022

Spoločnosť ARMANCO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30314/N-Zbl, so sídlom: Nám. Sv. Imricha 500, 943 01 Štúrovo, IČO: 46 403 787, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 29 CbR 71/2021 - 28
Dátum doručenia: 23.11.2022

Spoločnosť ARNI, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50606/N-Zbl, so sídlom: Kláštorská 325/6, 949 01 Nitra, IČO: 52 943 402, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Osvedčenie o ŽO II.
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť ASAFA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58896/N-Zbl, so sídlom: Cintorínska 422/4, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 55 047 823, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 16.11.2022

Spoločnosť Barenil s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22805/N-Zbl, so sídlom: Salka 427, 943 61 Salka, IČO: 44 290 063, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 28 CbR 122/2021 - 28
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť Basilico s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51546/N-Zbl, so sídlom: Nám. M.R.Štefánika 15, 945 01 Komárno, IČO: 52 992 403, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ, Prezenčná listina
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 28.10.2022

Spoločnosť Bastet - M s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20706/N-Zbl, so sídlom: Bartókova 3, 943 01 Štúrovo, IČO: 36 836 729, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 29 CbR 89/2021 - 30
Dátum doručenia: 07.12.2022

Spoločnosť BBC consulting, s.r.o. v konkurze, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32189/N-Zbl, so sídlom: Matičná 2, 949 11 Nitra, IČO: 46 765 905, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Oznam o zrušení konkurzu - obchodný vestník
Dátum doručenia: 24.11.2022

Spoločnosť Be a Rentier s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58575/N-Zbl, so sídlom: Krištáľová 4300/12, 949 01 Nitra, IČO: 54 935 806, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 29.09.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 29.09.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 29.09.2022

Spoločnosť BERGER Capital Investment, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35900/N-Zbl, so sídlom: Petőfiho 3125, 943 01 Štúrovo, IČO: 47 518 979, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- SZ.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- VZ.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť BERGER Capital, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43460/N-Zbl, so sídlom: Petőfiho 3125, 943 01 Štúrovo, IČO: 50 931 938, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- SZ.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- VZ.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť Bexero SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58951/N-Zbl, so sídlom: Rákócziho 229/13, 945 01 Komárno, IČO: 55 064 965, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 25.11.2022
- zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.11.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 25.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 25.11.2022

Spoločnosť Big Bau s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58642/N-Zbl, so sídlom: Nová Vieska 243, 943 41 Nová Vieska, IČO: 54 867 053, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 21.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.10.2022
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 21.10.2022

Spoločnosť BitMe s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58653/N-Zbl, so sídlom: Nám.Kossútha 3087/1 vchod č. 104, 945 04 Komárno, IČO: 54 971 268, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 24.10.2022
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť BLACK SEA SLOVAKIA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28730/N-Zbl, so sídlom: Senný trh 3116/7, 945 01 Komárno, IČO: 46 115 676, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť BLUCON s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19661/N-Zbl, so sídlom: Gútsky rad 5, 945 01 Komárno, IČO: 36 756 016, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 30 CbR 141/2020 - 33
Dátum doručenia: 07.12.2022

Spoločnosť BpcInform s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20968/N-Zbl, so sídlom: Hadovská 870, 945 01 Komárno, IČO: 36 852 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 23 CbR 140/2020-27
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť Bridge Invest s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56070/N-Zbl, so sídlom: Dolné Hony 3, 949 01 Nitra, IČO: 54 232 007, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 18.11.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 18.11.2022

Spoločnosť Business Consulting Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38144/N-Zbl, so sídlom: Bešeňovská cesta 15, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 990 848, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť CALOR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20929/N-Zbl, so sídlom: Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 43 797 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Vzdanie sa funkcie člena DR
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť Cavaro s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53292/N-Zbl, so sídlom: Potravinárska 1745/18, 949 01 Nitra, IČO: 53 529 545, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť CEG Trading s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52572/N-Zbl, so sídlom: Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, IČO: 53 314 379, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ
Dátum doručenia: 31.10.2022
- CEG Trading s.r.o._Zmena spol. zmluvy_26102022.asice
Dátum doručenia: 27.10.2022
- CEG Trading s.r.o._Zápisnica z rokovania MVZ_26102022.asice
Dátum doručenia: 31.10.2022
- CEG Trading s.r.o._Súhlas s ustanovením do funkcie likvidátora_26102022.asice
Dátum doručenia: 31.10.2022

Spoločnosť CLEAN AMBULANCE, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58996/N-Zbl, so sídlom: Farská 50, 949 01 Nitra, IČO: 55 037 615, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina - opravená
Dátum doručenia: 23.11.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Podpisový vzor konateľa - Erich Mikle
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Podpisový vzor konateľa - Melinda Mikleová
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Podpisový vzor konateľa - Angelika Vašková
Dátum doručenia: 11.11.2022

Spoločnosť Click & Trade Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23963/N-Zbl, so sídlom: Eötvösa 57/20, 945 05 Komárno 5, IČO: 44 556 969, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra
Dátum doručenia: 21.09.2022

Spoločnosť CRYPTO LEADER s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55607/N-Zbl, so sídlom: Ulica Zichyho 1274/9, 946 57 Svätý Peter, IČO: 54 156 882, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ŽO
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Rozhodnutie jediného spol.
Dátum doručenia: 05.01.2023
- ZL
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť Cső-Szer-Gép spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25430/N-Zbl, so sídlom: Jókaiho 98, 943 60 Nána, IČO: 44 944 969, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 31 CbR 123/2021 - 25
Dátum doručenia: 23.11.2022

Spoločnosť D&A Services, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58524/N-Zbl, so sídlom: Dlhá 866/84, 949 01 Nitra, IČO: 54 883 458, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 26.09.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 26.09.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 26.09.2022
- poddpisový vzor .asice
Dátum doručenia: 26.09.2022

Spoločnosť D. O. servis s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59260/N-Zbl, so sídlom: Hurbanovská 872/24, 946 52 Imeľ, IČO: 55 150 284, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť DAPIN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32041/N-Zbl, so sídlom: Nové Sady 403, 951 24 Nové Sady, IČO: 46 741 259, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť DEMIR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31523/N-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 17, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 657 762, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť Development & Investment Company, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10316/N-Zbl, so sídlom: Piaristická 2, 949 24 Nitra, IČO: 36 258 814, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 23 CbR 60/2020 - 32
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť Dokuma s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58839/N-Zbl, so sídlom: Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 55 019 862, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Ustanovenie konateľa do funkcie
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť EAM Units, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58861/N-Zbl, so sídlom: Šípová 1, 949 01 Nitra, IČO: 54 970 083, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 21.10.2022
- Dodatok ku SZ.asice
Dátum doručenia: 21.10.2022

Spoločnosť EDÓ-DESIGN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27624/N-Zbl, so sídlom: Ul. gen. Klapku 3181/37, 945 01 Komárno, IČO: 45 880 255, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ŽO
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Dodatok č. 2
Dátum doručenia: 08.12.2022
- SZ - úplné znenie
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Zápisnica zo zasadnutia VZ
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Listina prítomných na VZ
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Pozvánka na VZ
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť elektrocifra s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58819/N-Zbl, so sídlom: Obecná 450/24, 951 06 Vinodol, IČO: 55 021 735, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť Eles Trans, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40142/N-Zbl, so sídlom: Golianovo 737, 951 08 Golianovo, IČO: 50 163 558, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť EleSik s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58525/N-Zbl, so sídlom: Dolné Sľažany 66, 951 71 Sľažany, IČO: 54 889 219, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ZL
Dátum doručenia: 04.10.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 21.09.2022
- ŽO
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 21.09.2022

Spoločnosť ElkiM Creative & Dent s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53698/N-Zbl, so sídlom: Orechová 9, 946 03 Kolárovo, IČO: 53 551 354, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Episode s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58671/N-Zbl, so sídlom: Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 54 968 704, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 21.12.2022
- ZL - úplné znenie
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť ERBA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34654/N-Zbl, so sídlom: Mederčská 81, 945 01 Komárno, IČO: 34 141 022, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica a prezencia z MVZ - ERBA, s.r.o..asice
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť Euro Kat Trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58897/N-Zbl, so sídlom: Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, IČO: 55 049 320, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Podpisový vzor konateľa II.
Dátum doručenia: 16.11.2022

Spoločnosť EUROPEAN TRADE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33030/N-Zbl, so sídlom: Eötvösova 43/13, 945 01 Komárno, IČO: 46 896 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 28 CbR 75/2021 - 29
Dátum doručenia: 19.10.2022

Spoločnosť EXOSKIN SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58887/N-Zbl, so sídlom: Eötvösova 2785/32, 945 01 Komárno, IČO: 55 014 402, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť Ezigi s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48105/N-Zbl, so sídlom: Nová Vieska 145, 943 41 Nová Vieska, IČO: 52 360 687, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 28.10.2022

Spoločnosť fashionpoint, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33991/N-Zbl, so sídlom: Inovecká 509/9, 949 01 Nitra, IČO: 47 041 668, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 10.11.2022
- Prezenčná listina
Dátum doručenia: 10.11.2022
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť FyzioGO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58907/N-Zbl, so sídlom: Oponice 75, 956 14 Oponice, IČO: 55 039 910, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 16.11.2022

Spoločnosť GainCore Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23159/N-Zbl, so sídlom: Podzámska 4935/3, 940 61 Nové Zámky, IČO: 44 407 220, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť GEME service s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51143/N-Zbl, so sídlom: Nitrianska 457, 946 13 Okoličná na Ostrove, IČO: 53 054 750, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť GOLDDAWN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37106/N-Zbl, so sídlom: Demandice 389, 935 85 Demandice, IČO: 46 635 696, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 23 CbR 114/2020-27
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť H4SZ Facility Management s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58793/N-Zbl, so sídlom: Nová Vieska 243, 943 41 Nová Vieska, IČO: 55 012 019, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 04.11.2022
- podpisovy´ vzor.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť Hörnlein, k.s., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 10069/N-Zbl, so sídlom: Bernecká 1823, 936 01 Šahy, IČO: 36 667 242, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 1_Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť Hydra Vape s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58863/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 123/7, 943 01 Štúrovo, IČO: 55 043 038, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 10.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 10.11.2022
- Ustanovenie konateľov do funkcie
Dátum doručenia: 10.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť Intercorp s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35001/N-Zbl, so sídlom: Nám. Sv. Imricha 500, 943 01 Štúrovo, IČO: 47 366 010, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 29 CbR 77/2021 - 28
Dátum doručenia: 23.11.2022

Spoločnosť International Limitless s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58803/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, IČO: 55 032 478, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť J&N Opravárenský servis s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56434/N-Zbl, so sídlom: Bubnová 2784/4, 945 01 Komárno, IČO: 54 360 021, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Zápisnica z VZ + ZL
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť JANAS Financie s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58922/N-Zbl, so sídlom: Bernolákova 1546/32, 955 01 Topoľčany, IČO: 55 056 326, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 18.11.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 18.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 18.11.2022
- Podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 18.11.2022

Spoločnosť JM Bausteller s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49974/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 52 808 645, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor koanteľa.asice
Dátum doručenia: 15.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 15.11.2022
- Úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 15.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 25.11.2022

Spoločnosť JML Fin Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58919/N-Zbl, so sídlom: Sila 163, 951 24 Nové Sady, IČO: 55 042 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.11.2022
- podpisovy vzor konatela.asice
Dátum doručenia: 21.11.2022

Spoločnosť KALA DOMSTAV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57510/N-Zbl, so sídlom: J.Hollého 11, 934 01 Levice, IČO: 54 631 246, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia VZ.asice
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Dodatok k spoločenskej zmluve.asice
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Spoločenská zmluva - KALA DOMSTAV s.r.o..asice
Dátum doručenia: 16.09.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 16.09.2022

Spoločnosť KARON SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46286/N-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 1748/8, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 51 851 377, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť KN Construction s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28181/N-Zbl, so sídlom: Rožná 1746/14, 945 01 Komárno, IČO: 45 976 252, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť KN SMART SERVIS, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10555/N-Zbl, so sídlom: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, IČO: 52 971 660, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ROZHODNUTIE.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť KOBA NIVO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29306/N-Zbl, so sídlom: Nám. M. R. Štefánika 5, 945 01 Komárno, IČO: 46 230 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 27 CbR 36/2021 - 32
Dátum doručenia: 24.08.2022

Spoločnosť Kovesd s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58323/N-Zbl, so sídlom: Kamenica nad Hronom 391, 943 65 Kamenica nad Hronom, IČO: 54 813 018, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- správca vkladov Varga.asice
Dátum doručenia: 08.09.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 25.08.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 25.08.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 25.08.2022
- zapisnica UVZ Kovesd.asice
Dátum doručenia: 25.08.2022

Spoločnosť KURINVEST s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28358/N-Zbl, so sídlom: Družstevná 8, 945 01 Komárno, IČO: 46 027 459, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 27 CbR 38/2021-33
Dátum doručenia: 23.09.2022

Spoločnosť Ladena s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58544/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 54 963 842, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Podpisovy_Vzor_Konatela_2022_09_12_15_39.asice
Dátum doručenia: 12.10.2022

Spoločnosť Larson & Co., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25162/N-Zbl, so sídlom: Rákócziho 17/50 , 945 01 Komárno, IČO: 44 918 038, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 27 CbR 82/2021-32
Dátum doručenia: 22.09.2022

Spoločnosť LB - Story, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11354/N-Zbl, so sídlom: Žikava 156, 951 92 Žikava, IČO: 36 531 090, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 31 K 71/2012-1293
Dátum doručenia: 13.09.2022

Spoločnosť LENOSA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58372/N-Zbl, so sídlom: I. Krasku 1089/14, 934 01 Levice, IČO: 54 861 861, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 06.09.2022
- zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.09.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 06.09.2022

Spoločnosť LET NEBOM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58969/N-Zbl, so sídlom: Orechová 56/56, 941 23 Andovce, IČO: 55 073 328, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 28.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 28.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 28.11.2022

Spoločnosť LEVITY s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58570/N-Zbl, so sídlom: Lúčna 1, 949 01 Nitra, IČO: 54 953 324, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 05.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 05.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 05.10.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 17.10.2022

Spoločnosť LL Výškovky s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58447/N-Zbl, so sídlom: Šalgovce 203, 956 06 Šalgovce, IČO: 54 951 755, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 04.10.2022
- zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 04.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 04.10.2022
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 04.10.2022

Spoločnosť M&D Elektro.Bau.Tech s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43786/N-Zbl, so sídlom: Komenského 268/1, 945 01 Komárno, IČO: 51 027 194, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť M. R. P. Stav s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58918/N-Zbl, so sídlom: Slnečná 187/6, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 54 884 276, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 21.11.2022

Spoločnosť M.F. Arms s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58012/N-Zbl, so sídlom: Alexandrov dvor 476, 951 34 Báb, IČO: 54 791 880, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ŽO
Dátum doručenia: 09.11.2022
- M. F. Arms s.r.o. - Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť Madmont s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58889/N-Zbl, so sídlom: Školská ulica 1652/18, 951 17 Cabaj-Čápor, IČO: 55 004 750, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.10.2022
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 30.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 30.10.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 30.10.2022

Spoločnosť MARGITA - ILONA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13014/N-Zbl, so sídlom: A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice, IČO: 36 545 597, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka menovanie Ing. Rybára.asice
Dátum doručenia: 02.01.2023
- zakladateľská listina 2022.asice
Dátum doručenia: 02.01.2023
- súhlas s menovaním za člena DR Ing. Rybár.asice
Dátum doručenia: 02.01.2023

Spoločnosť MARIVA-bar s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58694/N-Zbl, so sídlom: Skýcovská 794/14, 951 44 Výčapy-Opatovce, IČO: 54 989 965, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť MASTAB HOTELs s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40326/N-Zbl, so sídlom: Pod trnkami 294/32, 949 01 Nitra, IČO: 50 209 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 18.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 18.11.2022

Spoločnosť MD Trans Service s. r. o, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22557/N-Zbl, so sídlom: Chmeľová dolina 2174/100, 949 01 Nitra, IČO: 36 682 594, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Rozhodnutie jediného spol.
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť MEDOHOUSE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58950/N-Zbl, so sídlom: Černicová 6, 949 01 Nitra, IČO: 55 063 101, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 25.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 25.11.2022

Spoločnosť Medumar s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58649/N-Zbl, so sídlom: Južná 38, 949 01 Nitra, IČO: 54 994 039, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Podpisovy_vzor
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť MENWORK24 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32142/N-Zbl, so sídlom: Dunajské nábrežie 14, 945 05 Komárno, IČO: 46 757 465, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 27 CbR 23/2021-31
Dátum doručenia: 22.09.2022

Spoločnosť MERYLAND, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48838/N-Zbl, so sídlom: Cintorínsky rad 1184/14, 945 01 Komárno, IČO: 36 270 172, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť META Network s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58656/N-Zbl, so sídlom: 1.mája 3200, 943 60 Nána, IČO: 54 940 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ZL META Network s.r.o. - opravená.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Prehl. spr. vkladu META Network s.r.o. - opravené.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 03.10.2022

Spoločnosť METALTRADE NITRA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13402/N-Zbl, so sídlom: Murgašova 8, 949 01 Nitra, IČO: 36 548 855, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť Mooderna s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58920/N-Zbl, so sídlom: Wilsonovo nábrežie 184/138, 949 01 Nitra, IČO: 55 057 489, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.11.2022

Spoločnosť MUNITA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52796/N-Zbl, so sídlom: M.R. Štefánika 2373/14, 940 02 Nové Zámky, IČO: 53 354 869, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť Neofin, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30075/N-Zbl, so sídlom: Lipová 460/108, 951 93 Topoľčianky, IČO: 36 364 126, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 28 CbR 26/2020 - 48
Dátum doručenia: 24.11.2022

Spoločnosť Nová Dubnica Hliny 1 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57723/N-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 7, 949 01 Nitra, IČO: 54 700 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Podpisový vzor konateľa II.
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť OKNOMAX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54072/N-Zbl, so sídlom: Palánok 1, 949 01 Nitra, IČO: 53 710 894, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 05.09.2022

Spoločnosť Olivera Grande s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58979/N-Zbl, so sídlom: Schubertova 41, 937 01 Želiezovce, IČO: 54 988 217, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 28.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 28.11.2022

Spoločnosť Orlando Gold s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47136/N-Zbl, so sídlom: Hviezdna 11/20, 945 05 Komárno, IČO: 52 106 730, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra
Dátum doručenia: 11.11.2022

Spoločnosť P.G.TRADE, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 622/N-Zbl, so sídlom: Hadovská 870, 945 01 Komárno, IČO: 34 108 297, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ - opravená
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 24.11.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 16.11.2022

Spoločnosť Pálenica u GOGU, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52639/N-Zbl, so sídlom: Horné Obdokovce 58, 956 08 Horné Obdokovce, IČO: 53 370 317, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Povolenie
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Dodatok č. 1 k ZL
Dátum doručenia: 28.10.2022

Spoločnosť Pankl Automotive Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15167/N-Zbl, so sídlom: Práznovská cesta 4707/10, 955 01 Topoľčany, IČO: 35 872 209, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Pavol Štutika - FARMA KOTLINA spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26940/N-Zbl, so sídlom: Demandice 299, 935 85 Demandice, IČO: 45 394 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 31K 30/2012 - 598
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 31K 30/2012 - 612
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť PEM company s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58916/N-Zbl, so sídlom: 1. Nový svet 862/8, 940 53 Dvory nad Žitavou, IČO: 55 030 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 18.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 18.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 18.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 18.11.2022

Spoločnosť Pinkreal s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58917/N-Zbl, so sídlom: Mlynská 1119/49, 956 17 Solčany, IČO: 55 058 655, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 21.11.2022

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo POHRONIE ŽELIEZOVCE, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 109/N-Zbl, so sídlom: Kpt. Nálepku 889/67, 937 01 Želiezovce, IČO: 00 195 405, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- pozvánka.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- zápisnica.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť Priemyselné stavby Slovensko, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59005/N-Zbl, so sídlom: Na Bašte 112/6, 934 01 Levice, IČO: 55 076 947, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 30.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa a podpisový vzor
Dátum doručenia: 01.12.2022

Spoločnosť PSKA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2500/N-Zbl, so sídlom: Na Priehon 10, 949 05 Nitra, IČO: 34 146 032, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť RafiNex s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58602/N-Zbl, so sídlom: Gy. Berecza 2134/54, 945 01 Komárno, IČO: 54 902 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Ustanovenie konateľov do funkcie
Dátum doručenia: 03.10.2022

Spoločnosť RANČ PENTA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18879/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, IČO: 36 693 642, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 29 CbR 63/2021 - 30
Dátum doručenia: 23.11.2022

Spoločnosť Rcraft, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58925/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 70, 941 11 Palárikovo, IČO: 55 038 522, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.11.2022
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 21.11.2022

Spoločnosť RE staving s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58915/N-Zbl, so sídlom: Lomnická 578/2, 949 01 Nitra, IČO: 55 051 588, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 18.11.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 18.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 18.11.2022
- podpisový vzor 2x.asice
Dátum doručenia: 18.11.2022

Spoločnosť REAL - CONTRACT a.s. Export - Import Komárno, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 57/N-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, IČO: 00 680 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 29 CbR 20/2021 - 31
Dátum doručenia: 13.10.2022

Spoločnosť Repjo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42107/N-Zbl, so sídlom: Kpt. Nálepku 38, 937 01 Želiezovce, IČO: 50 609 025, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra o zastavení konania
Dátum doručenia: 27.10.2022

Spoločnosť Rigpa s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58801/N-Zbl, so sídlom: Farská 33, 949 01 Nitra, IČO: 54 956 170, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 27.10.2022
- OSVEDčENIE.asice
Dátum doručenia: 27.10.2022
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 27.10.2022
- prehlasenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 27.10.2022
- SZ
Dátum doručenia: 27.10.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 05.10.2022
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 05.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 05.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 05.10.2022

Spoločnosť Richmonth s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58792/N-Zbl, so sídlom: Čalovec 55, 946 02 Čalovec, IČO: 55 025 064, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 04.11.2022
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť Rodus Trans, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28871/N-Zbl, so sídlom: Šurianky 37, 951 26 Šurianky, IČO: 46 155 520, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť RP Finance s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31049/N-Zbl, so sídlom: Ul. Mieru č. 1, 945 01 Komárno, IČO: 46 140 948, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 23 CbR 25/2021 - 25
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť S847 trade s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58709/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 54 999 529, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 27.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 27.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 27.10.2022
- Podpisovy vzor-S847 trade.asice
Dátum doručenia: 27.10.2022

Spoločnosť S851 trade s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58994/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 55 078 206, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 30.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 30.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 30.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 30.11.2022

Spoločnosť SATIS-SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27895/N-Zbl, so sídlom: Eötvösova 43/13, 945 01 Komárno, IČO: 45 935 017, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť Senioren Betreuung Plus s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58674/N-Zbl, so sídlom: Komenského 317/135, 943 01 Štúrovo, IČO: 54 991 005, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Podpisovy vzor Gajdo Senioren Betreuung Plus s.r.o..asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Podpisovy vzor Wahmke Senioren Betreuung Plus s.r.o..asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť SISALA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57789/N-Zbl, so sídlom: Schurmannova 1206/3, 949 01 Nitra, IČO: 54 308 640, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Sklopor, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58772/N-Zbl, so sídlom: Coboriho 4879/11, 949 01 Nitra, IČO: 54 893 607, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 15.09.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 15.09.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 15.09.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 15.09.2022

Spoločnosť SLOGER, j.s.a., reg. v oddieli: Sja, vo vložke č: 5/N-Zbl, so sídlom: Čsl. Armády 6, 934 01 Levice, IČO: 51 804 506, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Slov-Logistic, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21439/N-Zbl, so sídlom: Vnútorná okružná 1730, 945 01 Komárno, IČO: 43 905 633, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 27 CbR 80/2021 - 33
Dátum doručenia: 07.10.2022

Spoločnosť SNG-Technologies s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47910/N-Zbl, so sídlom: Hviezdna 11/20, 945 05 Komárno, IČO: 52 314 855, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra
Dátum doručenia: 14.10.2022

Spoločnosť STANKO Control s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58906/N-Zbl, so sídlom: Hlavná ulica 171/168, 935 63 Čata, IČO: 55 054 447, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Podpisový vzor konateľa II.
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Podpisový vzor konateľa III.
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Podpisový vzor konateľa IV.
Dátum doručenia: 16.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 16.11.2022

Spoločnosť STAVOBYTY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18915/N-Zbl, so sídlom: Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice, IČO: 36 696 307, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 31 CbR 131/2020 - 27
Dátum doručenia: 11.10.2022

Spoločnosť SteelCommerce s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54513/N-Zbl, so sídlom: Andovská 35, 940 02 Nové Zámky, IČO: 53 811 861, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť SUNOB Invest, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36892/N-Zbl, so sídlom: Podjavorinskej 30, 949 01 Nitra, IČO: 45 724 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Výročná správa za rok 2020
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť SunSet SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54983/N-Zbl, so sídlom: Pod Agátmi 537/15G, 951 01 Štitáre, IČO: 53 941 845, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť Supertomi s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58888/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 55 045 715, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 15.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 15.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 15.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť Supportive Electronic Services Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44096/N-Zbl, so sídlom: Lehota 460, 951 36 Lehota, IČO: 51 104 784, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Zápisnica z VZ, Prezenčná listina
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť Swift Solving s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58648/N-Zbl, so sídlom: 1.mája 3200, 943 60 Nána, IČO: 54 941 326, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Prehl. spr. vkladu
Dátum doručenia: 14.10.2022
- ZL Swift Solving s.r.o. - opravená.asice
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 03.10.2022

Spoločnosť Szatali Cargo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58655/N-Zbl, so sídlom: Komenského 317/135, 943 01 Štúrovo, IČO: 54 990 319, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Podpisovy vzor
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť TOMKA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35538/N-Zbl, so sídlom: Farská 28, 949 01 Nitra, IČO: 47 476 656, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra o zastavení konania
Dátum doručenia: 06.10.2022

Spoločnosť Triale s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58672/N-Zbl, so sídlom: Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 54 968 844, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.10.2022
- vyhlasenie_konatela_triale.pdf.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 24.10.2022
- rozhodnutie_jedineho_spolocnika_triale.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- zakladatelska_listina_nove_uplne_znenie_triale.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- vyhlasenie_podpisovy_vzor_triale.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť Tyregroup, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48843/N-Zbl, so sídlom: Rázusova 12, 949 01 Nitra, IČO: 52 182 169, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 12.10.2022

Spoločnosť ULTRA TRADE SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21260/N-Zbl, so sídlom: Svätourbanská 10, 949 01 Nitra, IČO: 43 855 873, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 30 CbR 13/2020-64
Dátum doručenia: 21.09.2022

Spoločnosť Uni Creative Holding, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59009/N-Zbl, so sídlom: Horné Štitáre 35, 956 03 Horné Štitáre, IČO: 55 074 057, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 30.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 30.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 30.11.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 30.11.2022

Spoločnosť VÉKONY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58791/N-Zbl, so sídlom: Ul.M.R.Štefánika 467/49, 934 01 Levice, IČO: 55 028 390, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa Ing.P.Vékony.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- vyhlásnie a podpisový vzor konateľa Ivona Vékony.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť Vianaturnia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58980/N-Zbl, so sídlom: Nemčiňany 285, 951 81 Nemčiňany, IČO: 55 062 482, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 28.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 28.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 28.11.2022

Spoločnosť Vintage Park s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56555/N-Zbl, so sídlom: Veľký Harčáš 86, 945 01 Komárno, IČO: 54 389 798, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spolocˇenska´ zmluva.asice
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Za´pisnica VH.asice
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Vzudanie sa funkcie konatela.asice
Dátum doručenia: 11.11.2022

Spoločnosť V-MOTOR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24541/N-Zbl, so sídlom: Biskupa Királya 2814/4, 945 01 Komárno, IČO: 44 754 396, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 23 CbR 10/2021 - 28
Dátum doručenia: 24.11.2022

Spoločnosť VODÁRNE a KANALIZÁCIE NITRA, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10072/N-Zbl, so sídlom: Tribečská 13, 949 01 Nitra, IČO: 36 527 955, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 27 CbR 98/2021 - 43
Dátum doručenia: 11.10.2022

Spoločnosť VRANKA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25178/N-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 668/10, 956 17 Solčany, IČO: 44 877 030, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra + opravné uznesenie
Dátum doručenia: 11.11.2022

Spoločnosť VR-Transport s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58538/N-Zbl, so sídlom: Nové Sady 186, 951 24 Nové Sady, IČO: 54 964 881, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 12.10.2022
- Vyhlásenie o splatení zvýšeného imania
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Zmena ZL
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Zmena ZL II.
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 06.12.2022

Spoločnosť Vulkuma, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58923/N-Zbl, so sídlom: Nemčiňany 285, 951 81 Nemčiňany, IČO: 55 035 825, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 18.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 18.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 18.11.2022
- 6.Podpisovy vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 18.11.2022

Spoločnosť Weldingtechnik s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58641/N-Zbl, so sídlom: Kpt. Nálepku 423/13, 946 19 Číčov, IČO: 54 978 203, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 21.10.2022
- zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.10.2022
- podpisový.asice
Dátum doručenia: 21.10.2022

Spoločnosť WESSEX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48181/N-Zbl, so sídlom: Komenského 18/5, 945 01 Komárno, IČO: 51 799 634, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra
Dátum doručenia: 10.10.2022

Spoločnosť WEST 3.0, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58892/N-Zbl, so sídlom: Lodná ul. 4657/2B, 945 01 Komárno, IČO: 55 008 801, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 26.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 26.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 26.10.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 26.10.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 26.10.2022

Spoločnosť WILON s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53999/N-Zbl, so sídlom: Dolná 217/46, 946 19 Číčov, IČO: 53 195 221, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Nitra
Dátum doručenia: 10.10.2022

Spoločnosť wood, metal & concrete s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58975/N-Zbl, so sídlom: Mlynská 1019/49A, 951 93 Topoľčianky, IČO: 54 996 783, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- _Spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 02.12.2022
- Osvedcenie o zivnostenskom opravneni_wood, metal & concentrate.asice
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť ZD Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54555/N-Zbl, so sídlom: Nová 359/16, 941 44 Hul, IČO: 53 825 721, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.08.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 10.08.2022

Spoločnosť Zetax KP, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56081/N-Zbl, so sídlom: Mostná 204/5, 949 01 Nitra, IČO: 54 257 352, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica_Zetax.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1