Obchodný vestník 11/2023 Zbierka listín Deň vydania: 17.01.2023
R008828
Okresný súd Prešov - Zbierka listín

Spoločnosť 360panorama.sk s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40744/P-Zbl, so sídlom: Mirka Nešpora 4880/29, 080 01 Prešov, IČO: 53 217 489, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť AB - STOM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17992/P-Zbl, so sídlom: Levočská 6127/18, 080 01 Prešov, IČO: 36 699 730, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- AB-STOM_rozhodnutie_spoločníka.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- AB-STOM_dodatok_o_zmene_zakl_listiny.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- AB-STOM_zakl_listina.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- AB-STOM_listina_o_ukončení_f_konateľa.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť AFT, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12980/P-Zbl, so sídlom: Breznica 207, 091 01 Breznica, IČO: 36 474 673, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1351/P-Zbl, so sídlom: 065 45 Plavnica, IČO: 31 679 935, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Úplné znenie Spol.zmluvy.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu HP.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023

Spoločnosť Camon s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45197/P-Zbl, so sídlom: Terasová 627/15, 059 21 Svit, IČO: 55 126 031, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 02.01.2023
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 02.01.2023

Spoločnosť Citrus Amarys s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23864/P-Zbl, so sídlom: Staničná 1485/1, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 45 975 892, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Čestné vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť FABORY - SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10569/P-Zbl, so sídlom: Ludvíka Svobodu 2674/1, 058 01 Poprad, IČO: 36 449 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- suhlas s vymenovanim do funkcie konateľa.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť GURPAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31601/P-Zbl, so sídlom: Záborského 715/5, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 48 192 384, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť HF-Group SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38838/P-Zbl, so sídlom: Lopúchov 61, 086 41 Lopúchov, IČO: 52 577 252, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť HIRUDO SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45195/P-Zbl, so sídlom: Dlhá 98/1, 067 61 Stakčín, IČO: 55 115 012, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- podpisovy_vzor-1671614149875-1671614164976.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- podpisovy_vzor-1671614208953-1671614223528.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť HN Cars, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44936/P-Zbl, so sídlom: Hrabovec nad Laborcom 139, 067 01 Hrabovec nad Laborcom, IČO: 55 038 603, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť IDevelopment, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27519/P-Zbl, so sídlom: Prešovská 2731/36, 058 01 Poprad, IČO: 47 019 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť IOSO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17583/P-Zbl, so sídlom: Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov, IČO: 36 650 889, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedcenie_IOSO.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Rozhodnutie_jedineho_spol_IOSO.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Potvrdenie_IOSO.asice
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť JONIKA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33857/P-Zbl, so sídlom: Okrúhle 150, 090 42 Okrúhle, IČO: 50 632 876, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Kobadax s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45196/P-Zbl, so sídlom: Strážnická 13018/7, 080 06 Prešov, IČO: 55 146 520, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Podpisovy_vzor_Kobadax.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 03.01.2023

Spoločnosť Kronia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45198/P-Zbl, so sídlom: Terasová 627/15, 059 21 Svit, IČO: 55 125 123, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 02.01.2023
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 02.01.2023

Spoločnosť Kruson Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33724/P-Zbl, so sídlom: Bernolákova 244, 083 01 Sabinov, IČO: 48 138 878, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Kruson Trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33410/P-Zbl, so sídlom: Uzovce 203, 082 66 Uzovce, IČO: 50 348 256, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť LANGUAGE CENTRE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21542/P-Zbl, so sídlom: Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 44 747 080, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Lanico s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45199/P-Zbl, so sídlom: Terasová 627/15, 059 21 Svit, IČO: 55 050 352, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 02.01.2023
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 02.01.2023

Spoločnosť MAR MEDIK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24897/P-Zbl, so sídlom: kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov, IČO: 46 340 041, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť MATTA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13078/P-Zbl, so sídlom: Poša 169, 094 21 Poša, IČO: 36 475 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ZMVZ.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť Menimor s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28323/P-Zbl, so sídlom: Prešovská 536/30, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 47 202 149, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť MG Etrusco Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35244/P-Zbl, so sídlom: Dukelská 14, 085 01 Bardejov, IČO: 51 114 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť MH Infinity, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37601/P-Zbl, so sídlom: Chotča 64, 090 21 Chotča, IČO: 52 145 930, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť MIRKO TAXI s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39509/P-Zbl, so sídlom: Třebíčska 1835/9, 066 01 Humenné, IČO: 52 830 543, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- MIRKO TAXI - RJS.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023
- MIRKO TAXI - podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023

Spoločnosť M-KOLL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44572/P-Zbl, so sídlom: Pri parku 481/13, 082 53 Záborské, IČO: 54 797 373, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie (1).zep
Dátum doručenia: 02.01.2023
- zakladatelska listina__.zep
Dátum doručenia: 02.01.2023

Spoločnosť OBECNÉ LESY ČERVENÁ VODA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31814/P-Zbl, so sídlom: Červená Voda 28, 083 01 Červená Voda, IČO: 48 271 063, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Obecné lesy rozhodnutie spolocnika 30.12.2022.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť OKIM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19012/P-Zbl, so sídlom: Nižná Jedľová 100, 089 01 Svidník, IČO: 36 823 066, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie 1.asice
Dátum doručenia: 08.01.2023
- dodatok.asice
Dátum doručenia: 08.01.2023

Spoločnosť ORAC SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12245/P-Zbl, so sídlom: kpt. Nálepku 6, 082 71 Lipany, IČO: 36 467 294, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Penzión Fluecken, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27440/P-Zbl, so sídlom: Havka 34, 061 01 Havka, IČO: 36 569 615, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť PETO - ECOHOUSE, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45194/P-Zbl, so sídlom: Štefánikova 684/6, 085 01 Bardejov, IČO: 55 158 722, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 08.01.2023
- vzorový podpis.asice
Dátum doručenia: 08.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 08.01.2023

Spoločnosť PLASTBEST s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38582/P-Zbl, so sídlom: Uzovce 203, 082 66 Uzovce, IČO: 51 139 952, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Preferenc, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21813/P-Zbl, so sídlom: Kamenica 27, 082 71 Kamenica, IČO: 44 826 389, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť RG ATELIÉR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22225/P-Zbl, so sídlom: Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45 271 011, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť RIVOLI, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35460/P-Zbl, so sídlom: Plzenská 21, 080 01 Prešov, IČO: 51 192 306, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Roznodnutie jedineho spolocnika_AG_cor_signed.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023

Spoločnosť ROCK FREE PRODUCTION s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17590/P-Zbl, so sídlom: Vihorlatská 1423/11, 069 01 Snina, IČO: 36 651 907, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť RUBYT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24883/P-Zbl, so sídlom: Švábska 36, 080 05 Prešov, IČO: 46 326 782, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- RUBYT, s.r.o.-rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023
- dodatok c. 1 k Zakladatel'skej listine.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Sro-ZAKLADATELSKA LISTINA.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť SLER Plastic s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30605/P-Zbl, so sídlom: Strojnícka 14215/11 J, 080 06 Prešov, IČO: 47 812 354, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť SURIN & Partners, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22338/P-Zbl, so sídlom: Jankovce 39, 067 24 Jankovce, IČO: 45 298 637, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Priloha_PDF - RJS+osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Priloha_PDF.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť Whiskey Tango Foxtrot s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35235/P-Zbl, so sídlom: Vihorlatská 1423/11, 069 01 Snina, IČO: 51 038 820, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť WORK PLUS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31452/P-Zbl, so sídlom: Vihorlatská 1423/11, 069 01 Snina, IČO: 48 139 068, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1