Obchodný vestník 11/2023 Zbierka listín Deň vydania: 17.01.2023
R008827
Okresný súd Trnava - Zbierka listín

Spoločnosť AH stav s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53145/T-Zbl, so sídlom: Alžbetínska ulica 372/9, 930 40 Štvrtok na Ostrove, IČO: 55 135 269, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť Architektonické štúdio ATELIER.AT,s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38255/T-Zbl, so sídlom: Čierny Brod 213, 925 08 Čierny Brod, IČO: 50 445 073, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. arch. Gellért Ostrozánsky na Ing. arch. Peter Vysočáni
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť Buffalo Bill s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41631/T-Zbl, so sídlom: Jesenského 1114/55, 926 01 Sereď, IČO: 51 414 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Potvrdenie o doručení zmluvy o prevode obchodného podielu
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Ľuboš Báby
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Ivan Lehocký na Ľuboš Báby
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť Build the House s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53191/T-Zbl, so sídlom: Mikovíniho 19, 949 01 Trnava, IČO: 54 952 492, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Andrej Matejov
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť COLAS Slovakia, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10798/T-Zbl, so sídlom: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, IČO: 31 651 402, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2003
Dátum doručenia: 20.08.2004
- Notárska zápisnica N541/2019, Nz 17050/2019, NCRIs 17442/2019 - Osvedčenie o priebehu a výsledkoch riadneho VZ
Dátum doručenia: 04.06.2019
- zápisnica z DR
Dátum doručenia: 23.11.2010
- zápisnica z DR
Dátum doručenia: 04.11.2010
- Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
Dátum doručenia: 02.07.2012
- N 1453/2018 Nz 22889/2018 NCRls 23339/2018- Osvedčenie o priebehu a výsledkoch riadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 13.08.2018
- Notárska zápisnica č. N 1707/2019 Nz 57947/2019 NCRls 58850/2019
Dátum doručenia: 31.01.2020
- Notárska zápisnica - N 727/2016, Nz 23736/2016 NCRIs 24424/2016
Dátum doručenia: 23.08.2016
- Notárska zápisnica - N 711/2017 Nz 22811/2017 NCRls 23305/2017
Dátum doručenia: 20.09.2017
- Notárska zápisnica - N 900/2018 Nz 16231/2018 NCRls 16540/2018
Dátum doručenia: 30.05.2018

Spoločnosť COMPLET-MONT, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49403/T-Zbl, so sídlom: Coburgova 9206/82C, 917 02 Trnava, IČO: 53 857 267, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Ľuboš Šalát na Marián Šalat
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť Demi-Finance s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30370/T-Zbl, so sídlom: Koniarekova 5861/2, 917 01 Trnava, IČO: 46 889 868, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.01.2023

Spoločnosť DGUSTO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53186/T-Zbl, so sídlom: Dojč 481, 906 02 Dojč, IČO: 55 131 603, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Miroslav Dolga
Dátum doručenia: 02.01.2023

Spoločnosť Didaktik electronic, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26692/T-Zbl, so sídlom: Pod Kalváriou 22, 909 01 Skalica, IČO: 45 957 291, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor likvidátora Štefánia Pekarová
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Pozvánka na VZ 25.10.2022
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Listina prítomných z VZ z 25.10.2022
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Prezenčná listina z MVZ z 14.12.2022
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Úradný záznam - živnostenský register
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Zápisnica z VZ z 25.10.2022
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Zápisnica z MVZ z 14.12.2022
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť EL FLECHAZO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42662/T-Zbl, so sídlom: Malá Lúč 60, 930 03 Lúč na Ostrove, IČO: 51 822 407, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 21.12.2022
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Wuendy María Peréz Velasco na Lou Kerry Salvatierra Paredes a Matej Morvay
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť FCC Hlohovec, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18130/T-Zbl, so sídlom: Šoltésova 22/3127, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 280 437, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 23.11.2022
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Zápisnica z VZ z 22.12.2022
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Podpisový vzor konateľa JUDr. Ivona Reinhardtová
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Podpisový vzor člena dozornej rady Ján Hrobár
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Eva Korecová
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť FMSYS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53187/T-Zbl, so sídlom: Narcisová 2730/10, 924 01 Galanta, IČO: 55 113 125, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 24.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 24.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 24.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 24.12.2022
- Podpisový vzor konateľa Mgr. František Mikovčík
Dátum doručenia: 24.12.2022

Spoločnosť F-one reality s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50728/T-Zbl, so sídlom: Majcichov 846, 919 22 Majcichov, IČO: 54 354 978, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 3.1.2023
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Spoločenská zmluva – úplné znenie
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť GreenBat, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49377/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 2, 917 01 Trnava, IČO: 53 668 693, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 21.12.2022
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Povolenie URSO č. 0121/2022/E/PE - elektroenergetika
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť Hailstones s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36147/T-Zbl, so sídlom: Štefánikova 725/12, 905 01 Senica, IČO: 48 223 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Chemtronics Slovakia a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10802/T-Zbl, so sídlom: CNIC Park Galanta - Gáň DC 5, 924 01 Gáň, IČO: 36 621 111, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Boris Beniak, Žiar nad Hronom
Dátum doručenia: 17.10.2003
- Podpisový vzor člena DR - Ľuboš Priehoda, Bánovce nad Bebravou
Dátum doručenia: 17.10.2003
- Podpisový vzor člena DR - Ing. Denisa Matušáková, Prievidza II
Dátum doručenia: 17.10.2003
- Podpisový vzor pedsedu DR - Ing. Ladislav Pícha, Libušín
Dátum doručenia: 16.12.2003
- Podpisový vzor člena DR - Jiří Pouzar, Praha 9
Dátum doručenia: 16.12.2003
- Podpisový vzor člena DR - Hana Klimešová, Petrovice
Dátum doručenia: 16.12.2003
- Účtovná závierka k 31.12.2003
Dátum doručenia: 17.06.2005
- Účtovná závierka k 31.12.2004
Dátum doručenia: 17.06.2005

Spoločnosť Chemtronics Slovakia a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10802/T-Zbl, so sídlom: CNIC Park Galanta - Gáň DC 5, 924 01 Gáň, IČO: 36 621 111, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 200/2003, NZ 90481/2003
Dátum doručenia: 17.10.2003
- Podpisový vzor predsedu DR - Ing. Marek Morgenštern, Lovčica - Trubín
Dátum doručenia: 17.10.2003
- Protokol z DR 10.10.2003
Dátum doručenia: 17.10.2003
- Podpisový vzor predsedu predstavenstva - David Večera, Praha 4
Dátum doručenia: 16.12.2003
- Zápisnica z VZ 06.12.2004
Dátum doručenia: 17.06.2005
- Auditorská správa rok 2003
Dátum doručenia: 17.06.2005
- Auditorská správa za rok 2004
Dátum doručenia: 17.06.2005
- Zápisnica z VZ 09.06.2005
Dátum doručenia: 17.06.2005
- Zápisnica z VZ 31.05.2006
Dátum doručenia: 17.07.2006
- Výročná správa za rok 2005
Dátum doručenia: 17.07.2006

Spoločnosť IP-STRECHY, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39282/T-Zbl, so sídlom: Štefánikova 444/88, 908 45 Gbely, IČO: 50 732 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Ivan Polach na Tomáš Suchý
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Ivan Polach na Martin Jurík
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť ITecko s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47010/T-Zbl, so sídlom: Sibírska 3113/12, 921 01 Piešťany, IČO: 53 110 412, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 7.10.2022
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť Kaščák, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12419/T-Zbl, so sídlom: Štefánikova 726/2, 905 01 Senica, IČO: 36 240 583, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Mgr. Juraj Kaščák na Jaroslav Kaščák
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Jaroslav Kaščák
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť KLMN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40510/T-Zbl, so sídlom: Vajanského 5, 921 01 Piešťany, IČO: 51 029 758, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa Pavel Kaplan
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Mário Kelemen na DATAHOUSING Trading, s.r.o.
Dátum doručenia: 10.01.2023

Spoločnosť L & A s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23560/T-Zbl, so sídlom: Krajná cesta 783/10, 930 39 Zlaté Klasy, IČO: 44 692 838, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť LC Trade 1964 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53189/T-Zbl, so sídlom: Námestie detí 2371/6, 924 01 Galanta, IČO: 55 143 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 03.01.2023

Spoločnosť LEFTHAND s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31781/T-Zbl, so sídlom: Horný majer 5057/17, 921 01 Banka, IČO: 47 167 556, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápis o rozhodnutí jediného spoločníka
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť LORINER s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51947/T-Zbl, so sídlom: M.A. Beňovského 24B, 922 03 Vrbové, IČO: 54 625 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť M&Ra, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31376/T-Zbl, so sídlom: Horné Dubové 138, 919 06 Horné Dubové, IČO: 47 078 405, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Michaela Štefková na Radovan Kulíšek
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Vyhlásenie o zmene rozsahu vkladov
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Zápisnica z MVZ z 22.12.2022
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Listina spoločníkov z MVZ z 22.12.2022
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť Melmar, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34188/T-Zbl, so sídlom: Koplotovce 284, 920 01 Koplotovce, IČO: 47 646 730, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 28.12.2022
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť MERIM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51946/T-Zbl, so sídlom: M.A. Beňovského 24B, 922 03 Vrbové, IČO: 54 624 452, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť MIKITRANSSA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53190/T-Zbl, so sídlom: Narcisová 1948/17, 927 05 Šaľa, IČO: 55 085 024, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 29.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť OG GROUP PLUS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53182/T-Zbl, so sídlom: Kočišské 5962/16A, 919 34 Trnava, IČO: 55 047 670, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 23.11.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 23.11.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 23.11.2022
- Podpisový vzor konateľa Oliver Granec
Dátum doručenia: 23.11.2022
- Úradný záznam
Dátum doručenia: 28.12.2022
- Dodatok č.1 k zakladateľskej listine
Dátum doručenia: 28.12.2022

Spoločnosť One to Go, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53184/T-Zbl, so sídlom: Poronda 651/40, 919 26 Zavar, IČO: 55 106 862, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Podpisový vzor konateľa Mária Plevková
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť OWL Group, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50407/T-Zbl, so sídlom: Diakovce 1024, 925 81 Diakovce, IČO: 50 630 105, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Platea Magna, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32192/T-Zbl, so sídlom: Štúrova 1, 917 01 Trnava, IČO: 47 330 848, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť PLESKY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41720/T-Zbl, so sídlom: Severná ulica 402/20, 922 10 Trebatice, IČO: 51 430 819, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť pneuservis u JESSU, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30379/T-Zbl, so sídlom: Bratislavská 3364, 908 51 Holíč, IČO: 46 875 093, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť ptatelier s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40644/T-Zbl, so sídlom: Bernolákova 832/39, 909 01 Skalica, IČO: 51 060 892, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť RK-Forest, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51361/T-Zbl, so sídlom: Baka 2, 930 04 Baka, IČO: 31 606 857, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 10.06.2003
- Živnostenský list
Dátum doručenia: 11.05.2004
- Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2003
Dátum doručenia: 12.08.2004
- Výzva SP=2.000,- Sk
Dátum doručenia: 12.08.2004

Spoločnosť RK-Forest, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51361/T-Zbl, so sídlom: Baka 2, 930 04 Baka, IČO: 31 606 857, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 10.06.2003
- Dodatok č.5 k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 11.05.2004
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 12.08.2004
- Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2007
Dátum doručenia: 02.06.2008
- Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2008
Dátum doručenia: 11.06.2009
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 24.08.2009
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 13.10.2009
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 13.10.2009
- Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2009
Dátum doručenia: 21.04.2010
- Účtovná závierka k 31.12.2010
Dátum doručenia: 25.02.2011
- Účtovná závierka k 31.12.2011
Dátum doručenia: 19.03.2012
- Účtovná závierka k 31.12.2012
Dátum doručenia: 22.03.2013

Spoločnosť Roll&Styl Invest s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44929/T-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 2940/41, 909 01 Skalica, IČO: 52 456 323, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 19.12.2022
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Listina prítomných na MVZ
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Tomáš Suchý na Ivan Polach
Dátum doručenia: 09.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Martin Jurík na Ivan Polach
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť Schindler Dunajská Streda a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10663/T-Zbl, so sídlom: Kostolné Kračany 447, 930 03 Kostolné Kračany, IČO: 47 239 255, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Sisi cars s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53181/T-Zbl, so sídlom: Dvojrad 348/28, 930 25 Vrakúň, IČO: 55 098 291, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Podpisový vzor konateľov Mário Képesi a Silvia Képesi Jamrichová
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Úradný záznam
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Dodatok č.1 k zakladateľskej listine
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Podpisový vzor konateľov Mário Képesi a Silvia Képesi Jamrichová
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10341/T-Zbl, so sídlom: Neded 767, 925 85 Neded, IČO: 34 144 587, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 270/2022, NZ 50818/2022, NCRls 51659/2022
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť SLOVAK WORKING DOGS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25458/T-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 111/30, 920 03 Hlohovec - Šulekovo, IČO: 45 505 616, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť SMART REPAIR TEAM s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52759/T-Zbl, so sídlom: Cintorínska 2702/13, 921 01 Piešťany, IČO: 54 984 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť STEKOL DEVELOP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50964/T-Zbl, so sídlom: L. Novomeského 1210/64, 905 01 Senica, IČO: 36 234 443, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Daňové priznanie + SP=1.000,- Sk
Dátum doručenia: 15.04.2004
- Výzva SP=1.000,- Sk
Dátum doručenia: 28.04.2004

Spoločnosť STEKOL DEVELOP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50964/T-Zbl, so sídlom: L. Novomeského 1210/64, 905 01 Senica, IČO: 36 234 443, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 30.3.2004
Dátum doručenia: 15.04.2004
- Účtovná závierka k 31.12.2003
Dátum doručenia: 15.04.2004
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 15.04.2004
- Podpisový vzor konateľa Marián Morávek
Dátum doručenia: 15.04.2004
- Zápisnica z VZ z 13.4.2004
Dátum doručenia: 04.05.2004
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 04.05.2004
- Podpisový vzor konateľa Marián Morávek
Dátum doručenia: 04.05.2004
- Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 04.05.2004

Spoločnosť SYNET, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16947/T-Zbl, so sídlom: Zoltána Kodálya 787/6, 924 00 Galanta, IČO: 36 270 431, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Denisa Mésárošová na Mgr. Mária Ševčíková
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Mgr. Mária Ševčíková
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť Štefan Glasa s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42754/T-Zbl, so sídlom: Záhradná 1103/41, 919 43 Cífer, IČO: 51 851 768, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť TOMMÜ - T, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12527/T-Zbl, so sídlom: Vrchovského 2, 909 01 Skalica, IČO: 36 241 466, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť TP Consult & Invest, s. r. o.; skrátený názov: TPCI, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53192/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 15/31, 917 01 Trnava, IČO: 55 121 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Podpisový vzor konateľa JUDr. Tomáš Pavlovič
Dátum doručenia: 03.01.2023

Spoločnosť twinzo China s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48535/T-Zbl, so sídlom: Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 53 587 529, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 02/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť twinzo j.s.a., reg. v oddieli: Sja, vo vložke č: 14/T-Zbl, so sídlom: Nezábudkova 471/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 53 256 506, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 01/2021 - 08/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za obdobie 09/2021 - 08/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Two to Go, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53185/T-Zbl, so sídlom: Poronda 651/40, 919 26 Zavar, IČO: 55 107 168, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Podpisový vzor konateľa Mária Plevková
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť UNNU. s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53188/T-Zbl, so sídlom: Novomestská ulica 9765/2, 917 01 Trnava, IČO: 55 130 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Podpisový vzor konateľa Mgr. Barbara Mruškovičová
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. VODOMONT-VS, a.s. (skrátené obchodné meno), reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10340/T-Zbl, so sídlom: Murgašova 27, 927 01 Šaľa, IČO: 31 412 157, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1