Obchodný vestník 11/2023 Zbierka listín Deň vydania: 17.01.2023
R008826
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín

Spoločnosť AB-stav22 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44590/R-Zbl, so sídlom: Južná 6599/20, 911 08 Trenčín, IČO: 55 103 014, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť ADOS Sokol s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44417/R-Zbl, so sídlom: Niva 153/53, 911 01 Trenčín, IČO: 55 014 640, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 28.10.2022

Spoločnosť ADVANCE INVESTMENTS a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10770/R-Zbl, so sídlom: Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 394 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 1496/2022, Nz 38782/2022
Dátum doručenia: 29.11.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 29.11.2022
- Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
Dátum doručenia: 29.11.2022
- Úplné znenie stanov
Dátum doručenia: 29.11.2022

Spoločnosť Akauntan s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44528/R-Zbl, so sídlom: Zliechov 354, 018 32 Zliechov, IČO: 55 048 382, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.11.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 28.11.2022

Spoločnosť AKSEL International s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44543/R-Zbl, so sídlom: J. Francisciho 716/3, 971 01 Prievidza, IČO: 55 090 397, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 01.12.2022

Spoločnosť ALFACO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25656/R-Zbl, so sídlom: Krajná 29, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 498 982, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 21.12.2022
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť Art Mineral s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44403/R-Zbl, so sídlom: Kúpeľná 580/15, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 54 990 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť BPS Servisná, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44584/R-Zbl, so sídlom: Horovce 316, 020 62 Horovce, IČO: 55 134 360, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 15.12.2022

Spoločnosť Bystrička Slnečný sad s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44582/R-Zbl, so sídlom: Hliny 1418/10, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 55 110 495, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť Car Garage, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44022/R-Zbl, so sídlom: Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 54 801 257, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť CCG s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44607/R-Zbl, so sídlom: Ľ. Štúra 3154, 018 61 Beluša, IČO: 55 103 804, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť Dentlab BB s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44588/R-Zbl, so sídlom: Žabinská 186/16, 911 05 Trenčín, IČO: 55 101 445, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť DRSVK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30283/R-Zbl, so sídlom: Štvrť SNP 129/15, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 47 574 241, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť DV Cars s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34909/R-Zbl, so sídlom: Istebnícka 173/25, 911 05 Trenčín, IČO: 50 942 531, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Džan Trans Redecha a syn, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18761/R-Zbl, so sídlom: Vrbovce 179, 906 06 Vrbovce, IČO: 36 299 600, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť EDUSMILE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33593/R-Zbl, so sídlom: Rozkvet 2032/66-42, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50 373 072, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť EKOLIENKA servis, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44615/R-Zbl, so sídlom: Obrancov mieru 1108/1, 020 01 Púchov, IČO: 55 095 593, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Podpisový vzor - Ivana Ježovicová
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Podpisový vzor - Bc. Milan Jurči
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť EKU Holding, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44612/R-Zbl, so sídlom: Hrušové 1002, 916 11 Bzince pod Javorinou, IČO: 55 060 935, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť EMIREAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33489/R-Zbl, so sídlom: Staromyjavská 685/9, 907 01 Myjava, IČO: 50 441 329, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Equce spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38497/R-Zbl, so sídlom: Vrbovce 179, 906 06 Vrbovce, IČO: 46 799 249, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť ERKOM support s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32448/R-Zbl, so sídlom: Podmanín 75, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50 099 868, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť EUROPLAST & Co., s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25191/R-Zbl, so sídlom: Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 387 765, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 30.09.2022
- Potvrdenie o ukonč. podnikania
Dátum doručenia: 30.09.2022
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 30.09.2022

Spoločnosť EUROTOM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44595/R-Zbl, so sídlom: Karpatská ulica 369/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 55 079 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladov
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť FinTech, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44581/R-Zbl, so sídlom: 10.apríla 433/8, 911 01 Trenčín, IČO: 55 105 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť FirmaDaku, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43227/R-Zbl, so sídlom: Východná 388, 032 32 Východná, IČO: 54 447 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť Firmon s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21989/R-Zbl, so sídlom: Brigádnická 1920/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 932 464, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť GA INTERNATIONAL, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22109/R-Zbl, so sídlom: Ľ. Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 44 978 740, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť GLIEZE Corporation s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44536/R-Zbl, so sídlom: Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín, IČO: 55 001 661, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť Hausík, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44459/R-Zbl, so sídlom: Žilinská 538/7, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 55 049 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Podpisový vzor - Michaela Mastešová
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Podpisový vzor - Mário Luljak
Dátum doručenia: 21.11.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.11.2022

Spoločnosť iMarket Wholesale SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44557/R-Zbl, so sídlom: Topolecká 2065, 916 01 Stará Turá, IČO: 55 092 021, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 06.12.2022

Spoločnosť JAALEX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44495/R-Zbl, so sídlom: A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 55 066 488, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 22.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 22.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 22.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 22.11.2022

Spoločnosť JKT consulting s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41734/R-Zbl, so sídlom: Sadová ulica 196/34, 018 64 Košeca, IČO: 53 726 839, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Laggar s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44586/R-Zbl, so sídlom: Brnianska 2330/10, 911 05 Trenčín, IČO: 55 089 399, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 15.12.2022

Spoločnosť LKW Sped s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44227/R-Zbl, so sídlom: Obchodná 1/A, 946 51 Nesvady, IČO: 54 920 370, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 28.11.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 28.11.2022

Spoločnosť M&M office s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44394/R-Zbl, so sídlom: Rozkvet 2045/90, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 54 952 913, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 09.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 09.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 09.10.2022
- Podpisový vzor konateľov
Dátum doručenia: 09.10.2022

Spoločnosť M.TOMAS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44412/R-Zbl, so sídlom: Skala 642/67, 019 01 Ilava, IČO: 55 027 245, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Podpisový vzor konateľa 1.
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Podpisový vzor konateľa 2.
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Podpisový vzor konateľa 3.
Dátum doručenia: 11.11.2022

Spoločnosť Medal4star s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44550/R-Zbl, so sídlom: Odbojárov 1798/18H, 911 01 Trenčín, IČO: 55 024 076, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť Method Feeder Fans, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44512/R-Zbl, so sídlom: Júliusa Gábriša 2671/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 55 020 933, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 31.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 31.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 31.10.2022
- Podpisový vzor Vrba
Dátum doručenia: 31.10.2022
- Podpisový vzor Repka
Dátum doručenia: 31.10.2022

Spoločnosť mountain explorer, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40487/R-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 53 226 119, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť MXM-MONT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44614/R-Zbl, so sídlom: Častkovce 556, 916 27 Častkovce, IČO: 55 101 984, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 15.12.2022

Spoločnosť ORTOP - MS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44616/R-Zbl, so sídlom: Šebešťanová 211, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 55 120 555, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť PharmMon s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44598/R-Zbl, so sídlom: Víťazná 181/42, 958 01 Partizánske, IČO: 55 024 980, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 11.11.2022

Spoločnosť Prerezávky JR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41320/R-Zbl, so sídlom: Šterusy 54, 922 03 Šterusy, IČO: 53 522 303, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 24.11.2022
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 24.11.2022

Spoločnosť PROARMS SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43353/R-Zbl, so sídlom: Prievidzská 112/24, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 54 478 138, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť PRORENTAL Stage s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44527/R-Zbl, so sídlom: V slatinách 611/11, 018 64 Košeca, IČO: 54 939 291, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 25.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 25.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 25.11.2022

Spoločnosť R MOTO Radek Matoška s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27680/R-Zbl, so sídlom: Podhlinie 4531/36, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 47 024 097, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Rental Real Estate Properties s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36987/R-Zbl, so sídlom: Potočná 610, 911 01 Trenčín, IČO: 51 861 569, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Reolas s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44610/R-Zbl, so sídlom: Beckov 526, 916 38 Beckov, IČO: 55 095 518, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 07.12.2022
- Podpisový vzor - Ing. Eugen Viszus
Dátum doručenia: 07.12.2022
- Podpisový vzor - Ing. Andrea Viszusova
Dátum doručenia: 07.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 07.12.2022

Spoločnosť RJ Pro s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29553/R-Zbl, so sídlom: Koperníkova 3804/27, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 549 114, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.12.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 09.12.2022

Spoločnosť Schulke SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31150/R-Zbl, so sídlom: Moštenická 3, 971 01 Prievidza, IČO: 48 001 708, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť SMD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44613/R-Zbl, so sídlom: Jablonská 867/8, 907 01 Myjava, IČO: 55 109 322, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 15.12.2022

Spoločnosť STAV-JB s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43922/R-Zbl, so sídlom: Štefánikova 8, 071 01 Michalovce, IČO: 54 734 282, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 07.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 07.12.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 07.12.2022
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 07.12.2022

Spoločnosť SUN RISE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44498/R-Zbl, so sídlom: Sedličná 3011, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 55 071 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 28.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 28.11.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 28.11.2022

Spoločnosť TABUN-X s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25875/R-Zbl, so sídlom: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, IČO: 46 194 894, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť techSITE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44603/R-Zbl, so sídlom: Sklárska 129/17, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 55 116 132, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť Techstart s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44601/R-Zbl, so sídlom: Bottova 1028/1, 914 41 Nemšová, IČO: 55 093 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť TRASIDA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28773/R-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 47 406 569, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.11.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 31.10.2022

Spoločnosť Victori EU - trans s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44396/R-Zbl, so sídlom: Zlatovská 2194/35, 911 05 Trenčín, IČO: 54 965 951, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina 1.
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina 2.
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina 3.
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina 4.
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina 5.
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 17.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 17.10.2022

Spoločnosť ZUMI Partners s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44544/R-Zbl, so sídlom: Skačany 122, 958 53 Skačany, IČO: 55 081 789, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 29.11.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1