Obchodný vestník 11/2023 Zbierka listín Deň vydania: 17.01.2023
R008825
Okresný súd Žilina - Zbierka listín

Spoločnosť 612km s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76611/L-Zbl, so sídlom: Jánošíkova 8494/15A, 010 01 Žilina, IČO: 53 556 992, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť AA REALITY SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57292/L-Zbl, so sídlom: A. Bernoláka 60, 010 01 Žilina, IČO: 46 811 681, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť ABC JASNÁ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3338/L-Zbl, so sídlom: Demänovská Dolina 121, 032 51 Demänovská Dolina, IČO: 36 001 996, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť ACTIVELAB s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 73973/L-Zbl, so sídlom: Za kalváriou 667/18, 029 42 Bobrov, IČO: 52 896 170, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ÚZ Zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 30.12.2022

Spoločnosť ADAX ZA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57583/L-Zbl, so sídlom: A. Bernoláka 60, 010 01 Žilina, IČO: 46 842 594, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť ADOS LÚČ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61532/L-Zbl, so sídlom: Pri Rajčianke 139, 013 19 Zbyňov, IČO: 47 607 793, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie ados new.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- U´plne znenie spolocˇenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- ADOS_LUC_s.r.o._osvedcenie_47607793_-_21.12.2022_11_02_25_-_21.12.2022_11_02_42.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Rozhodnutie zˇsk ados.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť AHP HYDRAULIKA, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 115/L-Zbl, so sídlom: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 31 563 104, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 01_AHP_minutes_GM.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť AK-SOLUTIONS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 78523/L-Zbl, so sídlom: Oravské Veselé 410, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 54 233 020, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť ALLWINT spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20207/L-Zbl, so sídlom: Kolárovice 483, 013 54 Kolárovice, IČO: 43 904 327, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Alpia - mtc, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77157/L-Zbl, so sídlom: A. Kmeťa 24, 036 01 Martin, IČO: 53 772 792, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Ustanovenie konatel'a do funkcie alpia-mtc.pdf.asice
Dátum doručenia: 26.12.2022
- Alpia mtc, s. r. o. so si´dlom A. Kmeta 24, 036 01 Martin, ICO 53 772 792, zapi´sana´ OR.pdf.asice
Dátum doručenia: 26.12.2022

Spoločnosť Alpia - mtd, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 78229/L-Zbl, so sídlom: A. Kmeťa 24, 036 01 Martin, IČO: 54 136 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Ustanovenie konatel'a do funkcie alpia-mtd.pdf.asice
Dátum doručenia: 26.12.2022
- Alpia - mtd, s. r. o. so si´dlom A. Kmeta 24, 036 01 Martin, ICO 54 136 521, zapi´sana´ v OR.pdf.asice
Dátum doručenia: 26.12.2022

Spoločnosť Alpia-delta s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66846/L-Zbl, so sídlom: A. Kmeťa 24, 036 01 Martin, IČO: 50 635 522, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Ustanovenie konatela do funkcie Alpia delta.pdf.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Alpia-delta s.r.o. so si´dlom A. meta 24, 036 01 Martin, ICO 50 635 522, zapi´sana´ v OR.pdf.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť AMPZ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67936/L-Zbl, so sídlom: Bystrička 343, 038 04 Bystrička, IČO: 50 920 278, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť ARTEC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53025/L-Zbl, so sídlom: Pod hliniskom 1069/2B, 010 07 Žilina, IČO: 45 562 857, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 05.05.2010 + dodatok č. 1 k zakladateľskej listine + vyhlásenie správcu vkladu + výpis zo ŽR z 12.05.2010 + podpisosvý vzor Ing. M.Kompiš
Dátum doručenia: 28.05.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k Úz 2010
Dátum doručenia: 06.05.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ 2011
Dátum doručenia: 04.04.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ 2012
Dátum doručenia: 03.04.2013
- Zakladateľská listina z 05.05.2010 + dodatok č. 1 k ZL z 28.05.2010 + dodatok č. 2 k ZL z 12.01.2015
Dátum doručenia: 13.02.2015

Spoločnosť ARTEC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53025/L-Zbl, so sídlom: Pod hliniskom 1069/2B, 010 07 Žilina, IČO: 45 562 857, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dodatok č. 1 zo dňa 28/5/2010
Dátum doručenia: 28.05.2010
- výpis zo živnostenského registra zo dňa 12/5/2010
Dátum doručenia: 28.05.2010
- podpisový vzor M. Kompiš
Dátum doručenia: 28.05.2010
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 28.05.2010
- dodatok č. 1 zo dňa 28/5/2010
Dátum doručenia: 13.02.2015
- dodatok č. 2 zo dňa 12/1/2015
Dátum doručenia: 13.02.2015

Spoločnosť BEJA soft, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81141/L-Zbl, so sídlom: Štvrť Čajkovského 3735/12, 036 08 Martin, IČO: 55 134 858, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina o založení spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 08.01.2023
- Podpisovy_vzor_Jaroslav_Bellak.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť BELLET, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17777/L-Zbl, so sídlom: P. Mudroňa 38/13, 036 01 Martin, IČO: 36 617 075, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 11 zapisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- 07 prezencna listina.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- 08 pozvanka na VZ.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- 02 podpisovy vzor konatela Chmurna.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022
- 01 podpisovy vzor konatela Chmurny.asice
Dátum doručenia: 23.12.2022

Spoločnosť BIBA Software, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74471/L-Zbl, so sídlom: Jabloňová 694/15A, 010 04 Žilina, IČO: 53 022 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť BONNET Creates, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68366/L-Zbl, so sídlom: Račianska 88B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 048 035, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dok_510480358430615_-_05.01.2023_12_17_17_-_05.01.2023_12_17_44.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Zakladateľská listina_úplné znenie_BON3.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Rozhodnutie spoločníka_BON3.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Prehl. o podpisovom vzore_BON3.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť B-STAV SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59693/L-Zbl, so sídlom: SNP 794/241, 013 05 Belá, IČO: 47 350 938, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Carbon Trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71066/L-Zbl, so sídlom: Pod Kanálom 16/20, 038 61 Lipovec, IČO: 51 958 660, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť CARTECH TRANS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53867/L-Zbl, so sídlom: Hôrecká 537/21, 010 04 Žilina, IČO: 45 963 860, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť Ceragon Networks s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52678/L-Zbl, so sídlom: Okoličianska 191/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 867 667, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 1_Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť Club Oáza, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53020/L-Zbl, so sídlom: Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo, IČO: 45 575 398, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ 2011
Dátum doručenia: 17.09.2013
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ 2012
Dátum doručenia: 17.09.2013
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ 2010
Dátum doručenia: 17.09.2013

Spoločnosť CS AUTO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67498/L-Zbl, so sídlom: Suchá Hora 318, 027 13 Suchá Hora, IČO: 50 813 951, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedineho spolocnika_04012023.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- Uplne znenie_zakladatelska listina_04012023 p.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť DAMVAN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53051/L-Zbl, so sídlom: Klin 383, 023 22 Klokočov, IČO: 45 591 873, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 19/05/10 + výpis zo ŽR z 26/05/10 + podpisový vzor - J. Stráňavová + vyhlásenie správcu vkladov
Dátum doručenia: 01.06.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010
Dátum doručenia: 30.03.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011
Dátum doručenia: 05.04.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ r. 2012
Dátum doručenia: 05.04.2013

Spoločnosť DAMVAN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53051/L-Zbl, so sídlom: Klin 383, 023 22 Klokočov, IČO: 45 591 873, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Živnostenský register
Dátum doručenia: 01.06.2010
- Podpisový vzor: J.Stráňavová
Dátum doručenia: 01.06.2010
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 01.06.2010

Spoločnosť DANGEO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 78077/L-Zbl, so sídlom: Za vodou 161/2, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 54 049 792, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- DANGEO-PB-Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 02.01.2023
- DANGEO-PB-ÚZ.asice
Dátum doručenia: 02.01.2023

Spoločnosť DENTINA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17480/L-Zbl, so sídlom: Hálkova 3, 010 01 Žilina, IČO: 36 442 828, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dentina3_osvedcenie.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- dentina2_zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- dentina3_úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť DEXTRADE Žilina, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 191/L-Zbl, so sídlom: Kamenná 9, 010 01 Žilina, IČO: 30 224 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- VZ_DEXTRADE_prevod OP.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť ECOexpress, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66633/L-Zbl, so sídlom: Rosina 500, 013 22 Rosina, IČO: 50 441 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť ELEKTROINSTAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53022/L-Zbl, so sídlom: Komenského 1168/6, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 45 595 011, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka r. 2010 + zápisnica z VZ z 21.03.2011
Dátum doručenia: 21.03.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + zápisnica z VZ z 23.03.2012
Dátum doručenia: 02.04.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + zápisnica z VZ 13.03.2013
Dátum doručenia: 03.04.2013

Spoločnosť ERGONOM spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12712/L-Zbl, so sídlom: Oškerda 124, 023 32 Oškerda, IČO: 17 333 415, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť EST-mont s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80497/L-Zbl, so sídlom: Mládeže 345/19, 038 21 Mošovce, IČO: 54 866 995, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dok_548669958412362_-_21.12.2022_12_49_33_-_21.12.2022_12_49_54.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023
- EST-mont rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 02.01.2023

Spoločnosť EURO MM SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56422/L-Zbl, so sídlom: Štrková 4/585, 011 88 Žilina, IČO: 46 609 164, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Evolut s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81091/L-Zbl, so sídlom: Kvetná 559/27, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 55 115 608, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť Exiper, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77662/L-Zbl, so sídlom: A.Kmeťa 24, 036 01 Martin, IČO: 53 899 270, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Ustanovenie konatela do funkcie Exiper.pdf.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Exiper, s. r. o. so si´diom A. Kmeta 24, 036 01 Martin, ICO 53 899 270, zapi´sana´ v OR.pdf.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť FúúDobre, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 78281/L-Zbl, so sídlom: Mieru 274/2, 029 01 Námestovo, IČO: 54 146 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť GAVLAS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53018/L-Zbl, so sídlom: Kalinov 1647, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 45 587 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva z 14.05.2010 + vyhlásenie správcu vkladu + výpis zo ŽR z 21.05.2010 + podpisový vzor Bc. M. Gavlas, Ing. L. Baculáková
Dátum doručenia: 28.05.2010
- Zápisnica z VZ z 29.09.2010
Dátum doručenia: 26.10.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ 2010 + rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 28.04.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ 2011 + rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 11.06.2012
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 02.01.2013
Dátum doručenia: 08.01.2013
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ 2012 + rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 22.07.2013

Spoločnosť GAVLAS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53018/L-Zbl, so sídlom: Kalinov 1647, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 45 587 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- výpis zo živnostenského registra zo dňa 21/5/2010
Dátum doručenia: 28.05.2010
- podpisový vzor M. Gavlas, L. Baculáková
Dátum doručenia: 28.05.2010
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 28.05.2010

Spoločnosť GB SPOL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63754/L-Zbl, so sídlom: Zborov nad Bystricou 768, 023 03 Zborov nad Bystricou, IČO: 48 144 509, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- GB SPOL, s.r.o. - rozhodnutie jediného spoločníka a prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023
- GB SPOL, s.r.o. - Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023

Spoločnosť GEOFOS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3504/L-Zbl, so sídlom: P.O.Hviezdoslava 3778/68, 010 01 Žilina, IČO: 36 006 980, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 15/12/22
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť GEOWORX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81143/L-Zbl, so sídlom: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 55 131 352, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť Home Star, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68044/L-Zbl, so sídlom: SNP 7014/29, 034 03 Ružomberok, IČO: 50 941 798, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť INOVA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53016/L-Zbl, so sídlom: Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina, IČO: 45 582 033, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ 2012 + rozhodnutie jediného spoločníka + návrh na vysporiadanie
Dátum doručenia: 14.06.2013

Spoločnosť Intherma, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58322/L-Zbl, so sídlom: Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo, IČO: 46 841 954, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť ITW Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 69768/L-Zbl, so sídlom: Hlavná 1384, 014 01 Bytča, IČO: 47 258 144, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- VP ITW Holding Sarl Oznámenie o výsledkoch hlasovania spoločníkov Spoločnosti 28112022 APOSTILLE.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť J&D Windows, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60880/L-Zbl, so sídlom: Rázusova 3/12, 036 01 Martin - Košúty, IČO: 47 524 740, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Jadronkov s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 79125/L-Zbl, so sídlom: Oravská Jasenica 38, 029 64 Oravská Jasenica, IČO: 51 088 878, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť JAROMO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67369/L-Zbl, so sídlom: Horný Hričov 164/1, 013 42 Horný Hričov, IČO: 47 853 336, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Jasličky MACKOVO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54185/L-Zbl, so sídlom: Vavrinca Ottmayera 515/1, 010 04 Žilina, IČO: 46 016 384, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie 44CbR 12/2022-22 zo dňa 08.12.2022 o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť JOBI, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53055/L-Zbl, so sídlom: Horná 2221, 022 01 Čadca, IČO: 45 533 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 17/03/10 + výpis zo ŽR z 21/04/10 + podpisový vzor - J. Kubica + vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.06.2010

Spoločnosť JOBI, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53055/L-Zbl, so sídlom: Horná 2221, 022 01 Čadca, IČO: 45 533 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- výpis zo živnostenského registra zo dňa 21/4/2010
Dátum doručenia: 02.06.2010
- podpisový vzor J. Kubica
Dátum doručenia: 02.06.2010
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.06.2010

Spoločnosť KAMI company s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 72645/L-Zbl, so sídlom: Slnečné námestie 8899/1, 010 15 Žilina, IČO: 52 467 864, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladatelska listina-23-12-2022.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť KKL, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10734/L-Zbl, so sídlom: Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46 092 293, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť KOMAO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53024/L-Zbl, so sídlom: Školská 247/7, 038 41 Trebostovo, IČO: 45 583 099, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 17.05.2010 + vyhlásenie správcu vkladu + výpis zo ŽR z 21.05.2010 + podpisový vzor M. Koco
Dátum doručenia: 31.05.2010
- Úplné znenie zakladateľskej listiny z 31.05.2010 + dodatok č. 1 k zakladateľskej listine z 31.05.2010
Dátum doručenia: 31.05.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k Úz 2010 + rozhodnutie z 27.05.2011
Dátum doručenia: 01.08.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k Úz 2011 + rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 01.08.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k Úz 2012 + rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 23.12.2013

Spoločnosť KOMAO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53024/L-Zbl, so sídlom: Školská 247/7, 038 41 Trebostovo, IČO: 45 583 099, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- výpis zo živnostenského registra zo dňa 21/5/2010
Dátum doručenia: 31.05.2010
- podpisový vzor M. Koco
Dátum doručenia: 31.05.2010
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 31.05.2010
- dodatok č. 1 zo dňa 31/5/2010
Dátum doručenia: 31.05.2010

Spoločnosť KUBU STUDIO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81133/L-Zbl, so sídlom: Oščadnica 1652, 023 01 Oščadnica, IČO: 55 126 626, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť LATIVE s.r.o, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81093/L-Zbl, so sídlom: Pusté 865, 013 22 Rosina, IČO: 55 077 609, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 18.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 18.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 18.12.2022
- suhlas konateľa.asice
Dátum doručenia: 18.12.2022

Spoločnosť LKT, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1305/L-Zbl, so sídlom: Oravická 1965/62, 028 01 Trstená, IČO: 31 589 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť luuf reality s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81124/L-Zbl, so sídlom: Hriadky 643/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 55 130 089, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť MARETOM, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75085/L-Zbl, so sídlom: Duľov 590, 029 63 Mútne, IČO: 53 136 241, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť MEGAKUPA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66011/L-Zbl, so sídlom: Čimhová 12, 027 12 Čimhová, IČO: 50 410 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Mia Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58698/L-Zbl, so sídlom: Komenského 4052/14, 036 01 Martin, IČO: 47 088 206, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Mondie, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52108/L-Zbl, so sídlom: Dolný val 133/30, 010 01 Žilina, IČO: 45 311 307, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mondie-Pozvanka.asice
Dátum doručenia: 04.09.2022
- Mondie-ZapisnicaMVZ.asice
Dátum doručenia: 04.09.2022

Spoločnosť MPA Development s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81122/L-Zbl, so sídlom: Kvetná 1137/18, 028 01 Trstená, IČO: 31 431 127, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- sprievodný list
Dátum doručenia: 29.05.2002
- Sprievodný list
Dátum doručenia: 23.07.2003
- Sprievodný list
Dátum doručenia: 07.06.2004
- Sprievodný list
Dátum doručenia: 07.06.2004
- Plná moc JUDr. Pavla Konečného
Dátum doručenia: 14.07.2008
- Plnomocenstvo pre Milana Čiernika
Dátum doručenia: 14.07.2008

Spoločnosť MÜLLER MARKETING, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54999/L-Zbl, so sídlom: Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 46 241 396, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť MULTIHALY.SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52797/L-Zbl, so sídlom: Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 45 527 725, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť NAMIBO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52163/L-Zbl, so sídlom: Demänovská Dolina 121, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 308 969, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť NASA SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13609/L-Zbl, so sídlom: Sasinkova 597/9, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 850, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spolocenskazmluva.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- zapisnicazvz.asice
Dátum doručenia: 04.01.2023

Spoločnosť Newcom 12, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53019/L-Zbl, so sídlom: Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo, IČO: 45 575 541, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010 + zápis konateľa
Dátum doručenia: 15.07.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ 2011 + zápis konateľa
Dátum doručenia: 25.10.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ 2012 +zápis zo chválenia ročnej závierky
Dátum doručenia: 12.05.2015

Spoločnosť Obecný podnik Pribiš s.r.o., r.s.p., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76918/L-Zbl, so sídlom: Pribiš 141, 027 41 Pribiš, IČO: 53 680 049, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť PEGASS GROUP a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 11027/L-Zbl, so sídlom: Budovateľská 1211, 038 53 Turany, IČO: 53 660 986, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- NZ_PEGASS_14122022.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- ZL_PEGASS_21.09.2022.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť Pohostinstvo Budatínska Lehota s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74695/L-Zbl, so sídlom: Budatínska Lehota 258, 023 36 Radoľa, IČO: 52 866 335, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Pohostinstvo Lopušné Pažite s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74770/L-Zbl, so sídlom: Budatínska Lehota 258, 023 36 Radoľa, IČO: 52 866 815, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Pro on Software s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53047/L-Zbl, so sídlom: Rosina 1027, 013 22 Rosina, IČO: 45 602 034, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ 2010 + zápisnica z VZ z 22.03.2011 + vyhlásenie
Dátum doručenia: 20.04.2011
- Spoločenská zmluva z 15.08.2011 + zápisnica z VZ z 15.08.2011
Dátum doručenia: 16.08.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ 2011 + vyhlásenie
Dátum doručenia: 16.08.2013
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ 2012 + vyhlásenie
Dátum doručenia: 16.08.2013

Spoločnosť Pro on Software s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53047/L-Zbl, so sídlom: Rosina 1027, 013 22 Rosina, IČO: 45 602 034, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z VZ zo daň 15/8/2011
Dátum doručenia: 16.08.2011

Spoločnosť PROFICON, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50711/L-Zbl, so sídlom: Bordová 1123/4, 010 03 Žilina, IČO: 44 563 795, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Profily, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10146/L-Zbl, so sídlom: Oravský Podzámok 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36 383 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z DR - Profily.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Profily - stanovy.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť Profit Trade Group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 69924/L-Zbl, so sídlom: Jánošíkova 15A, 010 01 Žilina, IČO: 51 662 655, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica_(1).asice
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť Qualtec Studio s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77419/L-Zbl, so sídlom: Pod Hradiskom 757/76, 010 04 Žilina, IČO: 53 830 750, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie_jedinho_spol_Qualtec.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Podpisovy_vzor_Qualtec.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť REDOS Stavebné centrum s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67340/L-Zbl, so sídlom: Horelica 489, 022 01 Čadca, IČO: 50 758 837, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho VZ 110_2018.asice
Dátum doručenia: 02.01.2023
- DOdatok č 5 110_2018.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy 110_2018.asice
Dátum doručenia: 15.12.2022

Spoločnosť ReFoMa, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20197/L-Zbl, so sídlom: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 43 892 345, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 01 Rozhodnutie jedineho spolocnika spolocnosti ReFoMa zo dna 15-12-2022.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- 02 Priloha - Uplne znenie Spolocenskej zmluvy ReFoMa platne od 01-01-2023.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022
- 03 Vyhlasenie a podpisovy vzor konatela Ondrej Havlik.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť REPROservis Kováč, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18307/L-Zbl, so sídlom: K sihoti 201/1, 033 01 Podtureň, IČO: 36 704 393, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Žilina 1K 7/22 z 12/12/2022 o vyhlásení konkurzu.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť SGHI, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77436/L-Zbl, so sídlom: Š. Moyzesa 1572/6, 034 01 Ružomberok, IČO: 53 848 098, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z mvz.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022

Spoločnosť SISKERKA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57771/L-Zbl, so sídlom: Grúňanská 1006, 029 44 Rabča, IČO: 46 901 612, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 00510 Rozhodnutie jediného spoločníka, SISKERKA, vymenovanie konateľa (2022-407).asice
Dátum doručenia: 04.01.2023
- 00310 Zakladateľská listina, SISKERKA, vymenovanie konateľa (2022-407).asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- 00330 Súhlas menovaním konateľa, SISKERKA, vymenovanie konateľa (2022-407).asice
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť SPARGO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53053/L-Zbl, so sídlom: Antona Bernoláka 2180/56, 010 01 Žilina, IČO: 45 581 096, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka r. 2010
Dátum doručenia: 02.04.2012
- Účtovná závierka r. 2011 + zápisnica z VZ z 31/12/12
Dátum doručenia: 27.03.2013
- Účtovná závierka r. 2012 + zápisnica z VZ z 30/12/13
Dátum doručenia: 04.04.2014

Spoločnosť SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2599/L-Zbl, so sídlom: Tatranská cesta-Vstup II , 034 00 Ružomberok, IČO: 31 627 803, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť ST. NICOLAUS a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 113/L-Zbl, so sídlom: 1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 563 066, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica_S0266_22_STN.asice
Dátum doručenia: 22.12.2022

Spoločnosť STK Property TN, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81128/L-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 55 118 526, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Súhlas s menovaním _Kruimský.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Súhlas s menovaním_jaroš.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii", reg. v oddieli: Ps, vo vložke č: 15/L-Zbl, so sídlom: Orolská 3, 010 31 Žilina, IČO: 00 015 474, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor SKaŠ..asice
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť t-computers.sk, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53050/L-Zbl, so sídlom: Mojš 170, 010 01 Mojš, IČO: 45 552 576, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 26/04/10 + živnostenské listy z 30/04/10 + podpisový vzor - T. Beníček, P. Beníčková + prehlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 03.06.2010
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011
Dátum doručenia: 17.07.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ r. 2012
Dátum doručenia: 05.04.2013

Spoločnosť t-computers.sk, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53050/L-Zbl, so sídlom: Mojš 170, 010 01 Mojš, IČO: 45 552 576, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- vhylásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 03.06.2010
- podpisový vzor T. Beníček, P. Beníčková
Dátum doručenia: 03.06.2010
- 7x živnostenský list zo dňa 30/4/2010
Dátum doručenia: 03.06.2010

Spoločnosť Terrastone, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 64888/L-Zbl, so sídlom: Pod Noviny 402, 013 42 Horný Hričov, IČO: 50 134 612, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť TOBA-efekt, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53058/L-Zbl, so sídlom: Čierne ústredie 1074, 023 13 Čierne pri Čadci, IČO: 45 279 756, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 21/09/09 + živnostenské listy z 03/11/09 + podpisový vzor - Mgr. E. Vaňko + vyhlásenie zakladateľa + vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.12.2009
- Úplné znenie ZL z 15/04/10 + rozhodnutia jediného spoločníka z 26/03/10 + zmluva o prevode obch. podielu z 19/03/10 + podpisový vzor - J. Priečko
Dátum doručenia: 06.04.2010

Spoločnosť TOBA-efekt, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53058/L-Zbl, so sídlom: Čierne ústredie 1074, 023 13 Čierne pri Čadci, IČO: 45 279 756, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.12.2009
- vyhlásenie zakladateľa
Dátum doručenia: 21.12.2009
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 21.12.2009
- živnost.list
Dátum doručenia: 21.12.2009
- živnost.list
Dátum doručenia: 21.12.2009
- živnost.list
Dátum doručenia: 21.12.2009
- živnost.list
Dátum doručenia: 21.12.2009
- zmluva o prevode obchodného podielu
Dátum doručenia: 06.04.2010
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 06.04.2010
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 06.04.2010

Spoločnosť UNICONS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80233/L-Zbl, so sídlom: Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 54 785 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedineho spolocnika sidlo.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť VAAT, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53026/L-Zbl, so sídlom: Žilinská Lehota 110, 010 01 Žilina, IČO: 45 585 954, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ 2010 + zápisnica z VZ z 24.06.2011
Dátum doručenia: 22.11.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ 2011
Dátum doručenia: 16.11.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ 2012
Dátum doručenia: 11.10.2013

Spoločnosť Victoria legal arbiter s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53057/L-Zbl, so sídlom: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 44 826 460, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina z 08/06/09 + živnostenský list z 09/06/09 + vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 10.06.2009
- Zakladateľská listina z 27/12/11 + rozhodnutie jediného spoločníka z 27/12/11
Dátum doručenia: 15.02.2012
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011
Dátum doručenia: 19.07.2012

Spoločnosť Victoria legal arbiter s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53057/L-Zbl, so sídlom: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 44 826 460, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- živnostenský list
Dátum doručenia: 10.06.2009
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 10.06.2009
- rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27/12/2011
Dátum doručenia: 15.02.2012

Spoločnosť zalozmne s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81140/L-Zbl, so sídlom: Révaiovská 1178/19, 010 09 Žilina, IČO: 55 141 617, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Podpisový vzor Andrej Šottník.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023
- Podpisový vzor Miroslav Brož.asice
Dátum doručenia: 03.01.2023

Spoločnosť ZDRAVÉ STRÁNKY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53023/L-Zbl, so sídlom: Štrková 8, 011 96 Žilina, IČO: 45 599 963, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva z 12.05.2010 + vyhlásenie správcu vkladov + výpis zo ŽR z 28.05.2010 + podpisový vzor J. Mores, Ing. M.Vidra, B.Zábojník + ich vyhlásenie
Dátum doručenia: 31.05.2010
- Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ 2010
Dátum doručenia: 30.06.2011
- Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k Úz 2011
Dátum doručenia: 21.06.2012
- Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k Úz 2012
Dátum doručenia: 28.06.2013
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 07.11.2013 + zápisnica z mimoriadneho VZ z 07.11.2013
Dátum doručenia: 26.11.2013
- Zápisnica z MVZ z 20.10.2014
Dátum doručenia: 11.02.2015
- Zápisnica z VZ z 23.04.2015 + rozhodnutie ŽSK z 30.03.2015
Dátum doručenia: 23.04.2015
- Úplné znenie spoločenská zmluva z 29.11.2017 + zápisnica z VZ z 29.11.2017
Dátum doručenia: 30.11.2017

Spoločnosť ZDRAVÉ STRÁNKY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53023/L-Zbl, so sídlom: Štrková 8, 011 96 Žilina, IČO: 45 599 963, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- výpis zo živnostenského registra zo dňa 28/5/2010
Dátum doručenia: 31.05.2010
- podpisový vzor M. Vidra, B. Zábojník, J. Mores
Dátum doručenia: 31.05.2010
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 31.05.2010
- zápisnica z MVZ zo dňa 7/11/2013
Dátum doručenia: 26.11.2013
- rozhodnutie ŽSK zo dňa 30/3/2015
Dátum doručenia: 23.04.2015
- zápisnica z VZ zo dňa 29/11/2017
Dátum doručenia: 30.11.2017

Spoločnosť Zelená - obnova Slovakia, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81092/L-Zbl, so sídlom: Bitarová 196, 010 04 Bitarová, IČO: 55 123 261, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 16.12.2022
- Obnova sl_podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 16.12.2022

Spoločnosť ZEN House s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66192/L-Zbl, so sídlom: Hálkova 45, 010 01 Žilina, IČO: 50 461 737, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1