Obchodný vestník 11/2023 Zbierka listín Deň vydania: 17.01.2023
R008824
Okresný súd Košice I - Zbierka listín

Spoločnosť 2PACK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27732/V-Zbl, so sídlom: Nerudova 14, 040 01 Košice, IČO: 46 169 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť AKVE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55516/V-Zbl, so sídlom: Českosl. Armády 1176/12, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 072 119, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu .asice
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022

Spoločnosť ALMIGHTY, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46949/V-Zbl, so sídlom: Partizánska 1122/77, 078 01 Sečovce, IČO: 52 574 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť AMDR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30713/V-Zbl, so sídlom: Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46 845 763, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok k SZ.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Prezenčná listina z VZ.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť Anyagokat s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52814/V-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 54 191 696, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť Arbora s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55575/V-Zbl, so sídlom: Svätovavrinecká 4, 040 18 Košice - mestská časť Krásna, IČO: 55 096 735, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Vyhlásenie konateľa o podpisovom vzore.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť ARTICO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33055/V-Zbl, so sídlom: Werferova 6, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 46 261 699, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Audit Accounting, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55508/V-Zbl, so sídlom: Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO: 55 065 830, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Podpisový vzor konateľov.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022

Spoločnosť BE-JI MONT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22382/V-Zbl, so sídlom: Letná 45, 040 01 Košice, IČO: 44 355 688, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť BENOL STEEL a.s. Košice, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 313/V-Zbl, so sídlom: Mánesova 26, 040 01 Košice, IČO: 31 655 980, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť BEZPEČNÉ POTRAVINY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53826/V-Zbl, so sídlom: Železničná 662, 049 51 Brzotín, IČO: 36 584 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok č. 9 k SZ.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Rozhodnutie VZ - Odvolanie konateľa.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť CESTY SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14972/V-Zbl, so sídlom: Mojmírova 8, 040 01 Košice, IČO: 36 580 058, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 10/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 10/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť CIP partners s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52453/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 50 149 032, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4805/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 26, Košice, IČO: 31 691 897, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť DATAMONT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26644/V-Zbl, so sídlom: Rozvojová 2, 040 11 Košice, IČO: 45 916 021, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť DEKOR POINT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20377/V-Zbl, so sídlom: Podhradská 397/1, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36 831 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť DOMEP, Michalovce, štátny podnik v likvidácii, reg. v oddieli: Ps, vo vložke č: 227/V-Zbl, so sídlom: Vihorlatská 8, Michalovce, IČO: 00 683 094, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Menovací dekrét.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Odvolací dekrét.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Vyhlásenie.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť DS renova s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55511/V-Zbl, so sídlom: Pražská 503/1, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 55 059 759, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu .zep
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 01.12.2022

Spoločnosť Dubito družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 1541/V-Zbl, so sídlom: Bačíkova 18, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 110 835, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Doklad preukazujúci splatenie určitej časti zapisovaného základného imania.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi družstva.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Stanovy družstva.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Vyhlásenie o prevzatí záväzku.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Vyhlásenie o prevzatí záväzku 2.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Vzor podpisu.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť DuLu Transport s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49717/V-Zbl, so sídlom: Odborárov 16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 53 197 569, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť EAST REAL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48273/V-Zbl, so sídlom: Postupimská 3, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 52 925 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Éra s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55639/V-Zbl, so sídlom: Kvetná 43, 040 15 Košice - mestská časť Šaca, IČO: 55 107 770, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Vyhlásenie konateľa o podpisovom vzore.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť GEMAX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49318/V-Zbl, so sídlom: Gavlovičova 583/6, 040 17 Košice - mestská časť Barca, IČO: 53 149 661, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť IVIGEE Services SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52669/V-Zbl, so sídlom: Čajakova 5, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 157 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť JV Events s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55632/V-Zbl, so sídlom: Bauerova 1205/7, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 55 074 588, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť KOBA development s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51535/V-Zbl, so sídlom: Mánesova 26, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 53 775 473, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 05/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť KOBA STEEL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21293/V-Zbl, so sídlom: Tešedíkova 60, 040 17 Košice, IČO: 44 014 546, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Lucia Jaremková s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55650/V-Zbl, so sídlom: Mikovíniho 26/42, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 55 111 025, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 21.12.2022

Spoločnosť M.K.INŽINIERING s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27139/V-Zbl, so sídlom: Adlerova 17, 040 22 Košice, IČO: 45 984 212, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť MABOM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25396/V-Zbl, so sídlom: Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44 974 655, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok k SZ.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Prezenčná listina z VZ.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť MARKVEL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48670/V-Zbl, so sídlom: Zelená stráň 9, 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves, IČO: 53 025 547, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok k ZL.zep
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť MINAX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26431/V-Zbl, so sídlom: Štefánikova 20, 040 01 Košice, IČO: 45 879 818, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť MLPE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54349/V-Zbl, so sídlom: Lesná 761/2018, 044 42 Rozhanovce, IČO: 54 652 065, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022

Spoločnosť MY.JSJ s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55510/V-Zbl, so sídlom: Ternavská 2238/1, 075 01 Trebišov, IČO: 55 073 689, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu .asice
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Vyhlásenie konateľa a podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022

Spoločnosť NABEZ s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35956/V-Zbl, so sídlom: Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 47 812 117, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Nové Rozhanovce, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51940/V-Zbl, so sídlom: Floriánska 3701/33, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 894 448, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 07/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť OLEVA - TRANS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52025/V-Zbl, so sídlom: Štefánikova 1386/2, 071 01 Michalovce, IČO: 53 917 171, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť PARTNER MK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49872/V-Zbl, so sídlom: Sokoľ 887, 044 31 Sokoľ, IČO: 53 293 231, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Osvedčenie NBS.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť PKSA j.s.a., reg. v oddieli: Sja, vo vložke č: 31/V-Zbl, so sídlom: Jarná 1148/6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 065 691, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Stanovy - úplné znenie.pdf.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Podpisový vzor - Sergii Voievoda.pdf.asice
Dátum doručenia: 21.12.2022
- Zápisnica z rokovania predstavenstva.pdf.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023
- Rozhodnutie č. 1 predstavenstva - Kartysheva.pdf.asice
Dátum doručenia: 05.01.2023

Spoločnosť POTRUBIE SLOVAKIA spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48335/V-Zbl, so sídlom: Smreková 2, 044 20 Malá Ida, IČO: 52 782 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť PPagro s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55634/V-Zbl, so sídlom: Baškovce 100, 073 01 Baškovce, IČO: 55 111 921, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Ustanovenie do funkcie a podpisový vzor konateľa Drahoslava Juhaščiková.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Ustanovenie do funkcie a podpisový vzor konateľa Peter Juhaščik.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť Pro-comm services s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55647/V-Zbl, so sídlom: Gaštanová 493/6, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 55 108 202, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Podpisový vzor - Ing. J. Dz..asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Podpisový vzor - Mgr. Z. Dz..asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť QATRO OBCHOD, s.r.o. Košice, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6109/V-Zbl, so sídlom: Cirbusovej 2, 040 17 Košice - Barca, IČO: 31 706 789, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť REBEL´ant s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12894/V-Zbl, so sídlom: Alžbetina 1, 040 01 Košice, IČO: 36 210 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Scheidler, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23528/V-Zbl, so sídlom: Tokajícka 10, 040 22 Košice, IČO: 44 709 196, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Spoločnosť SINATRA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36536/V-Zbl, so sídlom: Mánesova 26, 040 01 Košice, IČO: 47 971 118, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť SLOVAKIA SOLAR SYSTEM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55633/V-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 119 140, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Podpisový vzor konateľa 1.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022
- Podpisový vzor konateľa 2.asice
Dátum doručenia: 19.12.2022

Spoločnosť T & T Partners s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11472/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 1430/37, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 36 196 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť TinAGRO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12255/V-Zbl, so sídlom: Mierová 120, 049 41 Pača, IČO: 36 204 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť upcodee s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49424/V-Zbl, so sídlom: Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 177 347, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Weaver IT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50330/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 2/A, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 53 443 217, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť WIKKED, družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 1536/V-Zbl, so sídlom: Komárovce 21/23, 044 55 Komárovce, IČO: 54 770 670, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z členskej schôdze z 24.10.2022.asice
Dátum doručenia: 01.12.2022
- Stanovy družstva .asice
Dátum doručenia: 01.12.2022

Spoločnosť ZUEL, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50760/V-Zbl, so sídlom: Vyšná Kamenica 117, 044 45 Vyšná Kamenica, IČO: 53 565 002, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022
- Osvedčenie NBS.asice
Dátum doručenia: 20.12.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1