Obchodný vestník 11/2023 Zbierka listín Deň vydania: 17.01.2023
R008823
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín

Spoločnosť 3Vmedia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19561/S-Zbl, so sídlom: Školská 1568/23, 962 05 Hriňová, IČO: 46 024 221, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť AAR - Agentúra Aktuálnych Realít s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13134/S-Zbl, so sídlom: Tulská ul. 15, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 784 265, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť ABAKUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 7063/S-Zbl, so sídlom: Na Zigmund šachte 12, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 35 717 190, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť AC-plast s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30107/S-Zbl, so sídlom: Dolná Ždaňa 146, 966 01 Dolná Ždaňa, IČO: 50 342 258, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Adamov & Partners, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42562/S-Zbl, so sídlom: Ostrý Grúň 4, 966 77 Ostrý Grúň, IČO: 54 222 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Aero s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17880/S-Zbl, so sídlom: Feniklová 1192/5, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 45 443 203, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Creative Photo Production-DZ-Podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Creative Photo Production-DZ-Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022
- Creative Photo Production-osv.asice
Dátum doručenia: 27.12.2022

Spoločnosť ALLMAN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19752/S-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 058 966, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť Arnold Gross, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35610/S-Zbl, so sídlom: Hriňová 1529, 962 05 Hriňová, IČO: 52 111 245, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť BALUCI, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13751/S-Zbl, so sídlom: Trieda Hradca Králové 40, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 846 635, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Black and White s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6238/S-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 039 489, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zmluva o prevode obch.podielu
Dátum doručenia: 03.09.2007

Spoločnosť BLOWDEC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45261/S-Zbl, so sídlom: Horná 90/35, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 021 387, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 25.11.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.11.2022
- 6. Maďar - podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 25.11.2022
- 5. Filatov-podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 25.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 25.11.2022

Spoločnosť COMETE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8662/S-Zbl, so sídlom: Generála Asmolova 2006/86, 960 01 Zvolen, IČO: 36 620 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť D TRANS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12366/S-Zbl, so sídlom: Novosadská 1380/30, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 706 426, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť DOWN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20079/S-Zbl, so sídlom: SNP 3, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46 141 723, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť DTM Trans s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32269/S-Zbl, so sídlom: L. Exnára 9, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 50 817 647, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť ESTATES GROUP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14284/S-Zbl, so sídlom: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 945 767, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Europeo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24507/S-Zbl, so sídlom: Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 204 095, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Fluido Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10194/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 635 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť GESOK Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 5460/S-Zbl, so sídlom: Rákoš Baňa 67, 049 61 Rákoš, IČO: 36 031 020, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť GRAUS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34382/S-Zbl, so sídlom: A. Dubčeka 376/37, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 51 724 472, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť HI-TEC SPORTS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 5191/S-Zbl, so sídlom: Čerešňová 32, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 028 215, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť JASIM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16962/S-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 924 500, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť JD - PLAST, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11674/S-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 462/19, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 649 341, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Jump4car s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45265/S-Zbl, so sídlom: SNP 19, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 55 112 277, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 12.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 12.12.2022

Spoločnosť KAVIAREŇ ŽIVENA spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 5564/S-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 3, 960 01 Zvolen, IČO: 36 032 140, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť KC2 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45163/S-Zbl, so sídlom: Nemocničná 1175, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 54 946 379, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť KENSA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16081/S-Zbl, so sídlom: Detva 1579, 962 12 Detva, IČO: 36 526 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť KOBAR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22365/S-Zbl, so sídlom: Horná Ždaňa 184, 966 04 Horná Ždaňa, IČO: 46 088 636, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť Labkin-Berg, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39487/S-Zbl, so sídlom: M.R.Štefánika 894/24, 962 12 Detva, IČO: 53 219 040, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť LAMASA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44242/S-Zbl, so sídlom: Nemocničná 1175, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 54 721 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť LC1 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45108/S-Zbl, so sídlom: Nemocničná 1175, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 54 942 624, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť LIGNUM MS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14864/S-Zbl, so sídlom: Areál PPS 1743, 962 12 Detva, IČO: 44 180 942, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1 - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1 - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1 - časť 3
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť LIMASE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44237/S-Zbl, so sídlom: Nemocničná 1175, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 54 720 541, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť LSgravIR, s.r.o. "v likvidácii", reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21450/S-Zbl, so sídlom: Tulská 2490/37, 960 01 Zvolen, IČO: 46 506 292, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zoznam majetku
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť M TEX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6571/S-Zbl, so sídlom: Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 042 951, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 28.01.2013
- vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad, vyhlásenie o zmene splatenia vkladov a zákl. imania, vyhlásenie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 28.01.2013
- ÚZ SZ
Dátum doručenia: 28.01.2013

Spoločnosť MALASA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44246/S-Zbl, so sídlom: Nemocničná 1175, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 54 723 175, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť MB Expres Logistics s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45274/S-Zbl, so sídlom: Brehy 69, 968 01 Brehy, IČO: 55 095 089, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 06.12.2022

Spoločnosť Meľo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30082/S-Zbl, so sídlom: Skliarovo 387, 962 12 Detva, IČO: 50 332 660, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť METAL RECYCLING spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1538/S-Zbl, so sídlom: Železničná 5, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 31 595 669, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť Miami Furniture, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18888/S-Zbl, so sídlom: Rázusova 4825/47, 984 01 Lučenec, IČO: 45 673 896, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť MJMC s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45126/S-Zbl, so sídlom: Nemocničná 1175, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 54 947 324, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť N A P R E S s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8150/S-Zbl, so sídlom: ul. Hlavná 526, 991 26 Nenince, IČO: 36 058 319, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť NEST property solutions s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32746/S-Zbl, so sídlom: Boženy Nemcovej 655/20, 962 31 Sliač, IČO: 51 121 476, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť pamatrans SK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44078/S-Zbl, so sídlom: Doležalova 15C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 54 699 070, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- suhlas konatel.pdf.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- zapisnica.pdf.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť PARTNER TRANS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16125/S-Zbl, so sídlom: Banícka 16, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 44 141 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť Pharm Development spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20316/S-Zbl, so sídlom: Š. Moysesa 11, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 46 171 525, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť PRIMA INVEST, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3318/S-Zbl, so sídlom: Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 644 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie PRIMA Invest.asice
Dátum doručenia: 31.01.2022
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 08.12.2022
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť PROCHEMIS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11379/S-Zbl, so sídlom: K. Mikszhátha 3, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 646 644, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť Proxima Company, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42518/S-Zbl, so sídlom: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 231 515, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 11.11.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 11.11.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 11.11.2021
- suhlas s menovanim.asice
Dátum doručenia: 11.11.2021
- suhlas konatel.pdf.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022
- zapisnica.pdf.asice
Dátum doručenia: 29.12.2022

Spoločnosť PTRKB s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45268/S-Zbl, so sídlom: Ulica Adyho 2889/12, 984 01 Lučenec, IČO: 55 096 778, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 05.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 05.12.2022

Spoločnosť PTT s. r .o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23444/S-Zbl, so sídlom: Hronská 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 001 634, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť PureTennis spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45266/S-Zbl, so sídlom: Veľké Teriakovce 56, 980 51 Veľké Teriakovce, IČO: 55 118 577, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Rozhodnutie spoločníka PureTenis.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 08.12.2022

Spoločnosť RIEKOS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44159/S-Zbl, so sídlom: Nemocničná 1175, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 54 722 128, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť RODBRAND s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14933/S-Zbl, so sídlom: Bakossova 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 206 666, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť ROLAS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44151/S-Zbl, so sídlom: Nemocničná 1175, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 54 720 281, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť SAMSON - Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9618/S-Zbl, so sídlom: Točnica 159, 985 22 Točnica, IČO: 36 629 391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 09.12.2019
- 1_zapisnica z VZ_prevod OP_odvolanie a vymenovanie konatela.asice
Dátum doručenia: 07.12.2022
- 3_ustanovenie konatela s podpisovym vzorom.asice
Dátum doručenia: 07.12.2022
- 4_Spolocenska zmluva_uplne znenie.asice
Dátum doručenia: 07.12.2022

Spoločnosť SAREA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19745/S-Zbl, so sídlom: Lúčna 192/53, 974 01 Nemce, IČO: 36 784 150, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť Slnko Trans, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15188/S-Zbl, so sídlom: A.H.Škultétyho 2620, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 44 286 627, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť SoftClean, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 905/S-Zbl, so sídlom: Stavebná 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 807 630, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť SONOMED s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38888/S-Zbl, so sídlom: Kosorín 190, 966 24 Kosorín, IČO: 53 092 031, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Sovie hniezdo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30052/S-Zbl, so sídlom: Andreja Kmeťa 120/8, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 50 327 119, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť SSKC s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45143/S-Zbl, so sídlom: Nemocničná 1175, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 54 943 876, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť STELAU s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45253/S-Zbl, so sídlom: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 093 710, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.12.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 05.12.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 05.12.2022
- Vyhlásenie konateľa, podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 05.12.2022

Spoločnosť SWT Trade, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18695/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 38, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 270 601, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť TIMARE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45116/S-Zbl, so sídlom: Hrachová 20, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 55 046 550, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia VZ.asice
Dátum doručenia: 13.12.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Zakladateľská listina - úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022
- Zápisnica zo zasadnutia VZ.asice
Dátum doručenia: 14.12.2022

Spoločnosť Timber Partner SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9170/S-Zbl, so sídlom: Imatra 2450/4, 960 01 Zvolen, IČO: 36 625 710, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť URBIGO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3926/S-Zbl, so sídlom: M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec, IČO: 36 012 947, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť VJK spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8547/S-Zbl, so sídlom: Rázusova 7, 977 01 Brezno, IČO: 31 408 770, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť VOSKED, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 5407/S-Zbl, so sídlom: Detva 1579, 962 12 Detva, IČO: 36 030 457, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Cbr - zrušenie spol.
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť WOODEX, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6591/S-Zbl, so sídlom: Uhorské 175, 985 25 Uhorské, IČO: 36 043 150, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zmluvy o prevode obch. podielu
Dátum doručenia: 12.05.2006

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1