Obchodný vestník 11/2023 Zbierka listín Deň vydania: 17.01.2023
R008822
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín

Spoločnosť ACKERMAN & ACKERMAN, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6235/B-Zbl, so sídlom: Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 50 001 027, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Stanovy.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Projekt rozdelenia vo forme notárskej zápisnice .zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Podpisový vzor Hudec.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Podpisový vzor Kontra.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Podpisový vzor Kontra.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Podpisový vzor Polák .zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Podpisový vzor Tatarko.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Podpisový vzor Kačenka .zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Podpisový vzor Blaško.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015

Spoločnosť AD Holding s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 101851/B-Zbl, so sídlom: Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 995 912, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť advisia, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56702/B-Zbl, so sídlom: Cabanova 2198/8, 841 02 Bratislava, IČO: 44 618 875, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 30_Zakl_listina_advisia_2023.asice
Dátum doručenia: 10.01.2023
- 20_Rozhodnutie_zmena_sidla_spol_2022.asice
Dátum doručenia: 10.01.2023

Spoločnosť Air Carpatia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6740/B-Zbl, so sídlom: Slowackého 4673/24, 821 04 Bratislava, IČO: 31 369 472, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 07.09.2012
- Rozhodnutie Leteckého úradu SR
Dátum doručenia: 07.09.2012
- Rozhodnutie Leterckého úradu
Dátum doručenia: 07.09.2012

Spoločnosť AirExplore, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54013/B-Zbl, so sídlom: Krajná 29, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 44 168 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 12.1.2010
Dátum doručenia: 01.02.2010
- Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.1.2010
Dátum doručenia: 01.02.2010
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 1.4.2010
Dátum doručenia: 01.04.2010
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 1.4.2010
Dátum doručenia: 01.04.2010
- Rozhodnutie - Licencia č. 012/E zo dňa 31.5.2010
Dátum doručenia: 04.06.2010
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 28.5.2010
Dátum doručenia: 04.06.2010
- Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 228.5.2010
Dátum doručenia: 04.06.2010
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2010
Dátum doručenia: 04.06.2010
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 4.3.2011
Dátum doručenia: 04.03.2011
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.3.2011
Dátum doručenia: 04.03.2011
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.11.2019
Dátum doručenia: 18.11.2019
- Uznesenie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 16.10.2019
Dátum doručenia: 18.11.2019

Spoločnosť Alfira s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77756/B-Zbl, so sídlom: Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, IČO: 46 458 174, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Alti Nivelli, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 72979/B-Zbl, so sídlom: Pekná vyhliadka 5, 831 01 Bratislava, IČO: 46 174 869, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Amazon Data Services Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140636/B-Zbl, so sídlom: Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 609 413, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť AMBER, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16139/B-Zbl, so sídlom: Jilemnického 11, 902 01 Pezinok, IČO: 35 734 230, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina prítomných.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Zápisnica z Valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Osvedčenie.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť Amex Audio, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39170/B-Zbl, so sídlom: Poľná 13/4838, 903 01 Senec, IČO: 35 975 865, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18396/B-Zbl, so sídlom: Jarošova 1, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 758 970, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť Artmir s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 118558/B-Zbl, so sídlom: Banš?lova 4273/28, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 48 034 649, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť AUTOPARKY SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59969/B-Zbl, so sídlom: Mokrohájska cesta 10, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 44 918 666, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- rozhodnutie jed spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť B. K. R. - TRADE, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 113622/B-Zbl, so sídlom: Výhonská 1, 831 06 Bratislava, IČO: 44 922 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť BA Home s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 129199/B-Zbl, so sídlom: Jakubovo námestie 2563/13, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 701 855, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť BAEX Slovakia, a. s. v likvidácii, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6981/B-Zbl, so sídlom: Drieňová 1J, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 440 630, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zoznam pohladavok (2).asice
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť BaPa s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140691/B-Zbl, so sídlom: Starobystrická 207/1, 900 28 Zálesie, IČO: 52 631 010, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor 2.asice
Dátum doručenia: 05.09.2019
- Podpisový vzor 1.asice
Dátum doručenia: 05.09.2019

Spoločnosť Barčo s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140900/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 630 307, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor 2.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Podpisový vzor 1.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť BKM Invest s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 166332/B-Zbl, so sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 788 012, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- doc00442420230109151335.asice
Dátum doručenia: 09.01.2023

Spoločnosť Blitz Blank Facility Services s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6603/B-Zbl, so sídlom: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 31 368 000, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 25.10.2012
- živnostenský list
Dátum doručenia: 25.10.2012
- úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 25.10.2012

Spoločnosť board.sk, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28412/B-Zbl, so sídlom: Nákovná 9, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 35 853 867, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť Böttcher Slovenská republika, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18166/B-Zbl, so sídlom: Na Pažiti 6d, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 756 187, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- rozhodnutie spoločnika.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť BR production s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91477/B-Zbl, so sídlom: Povraznícka 5, 811 05 Bratislava, IČO: 47 380 969, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť BSP - servis, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 7703/B-Zbl, so sídlom: K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava, IČO: 31 381 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť BSP Training, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6119/B-Zbl, so sídlom: K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava, IČO: 31 362 443, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 30.04.2012
- úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 30.04.2012
- Zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 13.09.2012
- úplné znenie
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť Business Avia Partner International Limited, organizačná zložka, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 2352/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 47 463 546, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie zahraničnej osoby.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť C - bau, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6399/B-Zbl, so sídlom: Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 31 365 787, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 25.10.2012
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť C - Shop, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6083/B-Zbl, so sídlom: Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 31 362 028, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 06.08.2012

Spoločnosť CENTA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 120097/B-Zbl, so sídlom: Egrešová 14681/10, 821 07 Bratislava, IČO: 50 919 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť CO DE Bratislava, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18881/B-Zbl, so sídlom: Súľovská 19, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 764 627, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 02.05.2011
Dátum doručenia: 03.05.2011

Spoločnosť Conferware, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42954/B-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 693 588, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla spoločnosti.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť COOLPROFI s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57004/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 44 613 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť CPDP Prievozská a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4001/B-Zbl, so sídlom: Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 36 358 843, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť CROSSCLIFF SLOVAKIA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68621/B-Zbl, so sídlom: Strážna 9A, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 900 396, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť CT Project Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57402/B-Zbl, so sídlom: Jarošova 1, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 659 661, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť CWS-boco Slovensko, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25158/B-Zbl, so sídlom: Tehelňa 12, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 31 411 045, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Podpisový vzor prokuristu 1.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Podpisový vzor prokuristu 2.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31861/B-Zbl, so sídlom: Žižkova 11, 815 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 887 222, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť Daniel Žiška, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6807/B-Zbl, so sídlom: Topoľčianska 3201/18, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 626 245, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré obsahuje číslo zápisu, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie.
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť DAST HOLDING a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 3797/B-Zbl, so sídlom: Viničnianska cesta 15, 902 01 Pezinok, IČO: 35 976 616, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Dedoles, s. r. o., v reštrukturalizácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81976/B-Zbl, so sídlom: Za Koníčkom 14, 902 01 Pezinok, IČO: 46 706 305, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť Delikomat Slovensko, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19096/B-Zbl, so sídlom: Cementárska 15, 900 31 Stupava, IČO: 35 766 875, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť DIESIS SLOVENSKO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 137941/B-Zbl, so sídlom: Prešernova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 654 241, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť DietCenter online s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 132127/B-Zbl, so sídlom: Frankovská 13162/1E, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 988 526, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť DOMO-REAL, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9077/B-Zbl, so sídlom: Púchovská 16, 835 05 Bratislava, IČO: 31 396 593, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Zakladateľská listina DOMO- REAL.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť Eco group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 72795/B-Zbl, so sídlom: Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 145 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 30.06.2017

Spoločnosť ECO SYSTEM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66995/B-Zbl, so sídlom: Škultétyho 1, 831 03 Bratislava, IČO: 45 677 905, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť EDI777, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 117026/B-Zbl, so sídlom: Ligurčeková 25147/8, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 50 677 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť ELET systems, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140513/B-Zbl, so sídlom: Gorazdova 24, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 626 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor SM.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor RB.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť Eminox Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 154127/B-Zbl, so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 941 195, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 07/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť EMVIS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 156997/B-Zbl, so sídlom: Exnárova 3129/17, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 54 235 863, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť EnergoPartner, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 97868/B-Zbl, so sídlom: Pod Zečákom 53, 841 03 Bratislava-Lamač, IČO: 47 673 249, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Envision Digital s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 156352/B-Zbl, so sídlom: Fedákova 2740/6, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 54 182 883, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Fei Sueng, s.r.o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48562/B-Zbl, so sídlom: Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 850 080, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- FEI FEI zápisnica.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť FINE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68018/B-Zbl, so sídlom: Generála M. R. Štefánika 1429, 901 01 Malacky, IČO: 45 860 114, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Úplne znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Zápisnica o valnom zhromaždení + listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť FOLD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29248/B-Zbl, so sídlom: Lysákova 18, 841 01 Bratislava, IČO: 35 861 878, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Freedom Finance s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 150644/B-Zbl, so sídlom: Obchodná 559/37, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 581 750, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť FREY WILLE Bratislava, s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34039/B-Zbl, so sídlom: Panská 14, 811 01 Bratislava, IČO: 35 910 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- FW_zoznammajetku.asice
Dátum doručenia: 10.01.2023

Spoločnosť Future EU s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 133163/B-Zbl, so sídlom: Beňadická 9, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 224 305, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť GALUBRA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59953/B-Zbl, so sídlom: Severovcov 26, 851 10 Bratislava, IČO: 44 916 825, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Ustanovenie konateľa do funkcie a podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť GGE Trade, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6486/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 577 824, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Global Way spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22775/B-Zbl, so sídlom: Plynárenská 3A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 799 056, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Golden Bau s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 121351/B-Zbl, so sídlom: Ulica závodu Matador 4030/4, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 012 669, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť GOLF STARS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 122234/B-Zbl, so sídlom: Gusevova 26, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 055 066, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť GSPORTCLUB, s .r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45329/B-Zbl, so sídlom: Šoltésovej 2677/12, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 760 129, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- listina pritomnych.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- sz.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- VZ.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť HBR Consulting a.s. v likvidácii, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 2632/B-Zbl, so sídlom: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 802 979, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť HENNEL – preklady s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75057/B-Zbl, so sídlom: Romanova 1675/44, 851 02 Bratislava, IČO: 46 298 894, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Hotel Kerling, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33545/B-Zbl, so sídlom: Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 904 577, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka z 3.5.2017
Dátum doručenia: 05.05.2017

Spoločnosť iCan s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17775/B-Zbl, so sídlom: Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 751 550, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2021 - 08/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2021 - 08/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť InsurancePlan, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141617/B-Zbl, so sídlom: Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 760 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Interoute Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21437/B-Zbl, so sídlom: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 35 785 292, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Oznamenie o datume schvalenia UZ.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023
- Substitucne plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť Invest Module Group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 105152/B-Zbl, so sídlom: Ligurčeková 25147/8, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 48 232 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť IZOMAL, spol. s r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4328/B-Zbl, so sídlom: Spoločenská 11, 821 04 Bratislava, IČO: 31 342 078, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.02.2012
Dátum doručenia: 29.02.2012
- úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 01.02.2012
Dátum doručenia: 29.02.2012

Spoločnosť JAEC, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 87194/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 009 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie Mazen Jalabi, zo dňa 26.3.2013
Dátum doručenia: 10.06.2013
- Splnomocnenie Rana Malou, zo dňa 18.2.2013
Dátum doručenia: 10.06.2013

Spoločnosť Jalog s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 148312/B-Zbl, so sídlom: Vyšehradská 3020/11, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 53 286 715, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Kákonyiová s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139631/B-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 555 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Konkurzy a oddĺženie, k. s., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 1859/B-Zbl, so sídlom: Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 207 765, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- rozhodnutie spoločníkov spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť Kreator, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6234/B-Zbl, so sídlom: Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 47 258 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Stanovy.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Projekt rozdelenia vo forme notárskej zápisnice.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Podpisový vzor Hudec.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Podpisový vzor Kontra.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Podpisový vzor Polák.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Podpisový vzor Tatarko.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Podpisový vzor Kačenka.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015
- Podpisový vzor Blaško.zep
Dátum doručenia: 23.09.2015

Spoločnosť Liana Accounting, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 64764/B-Zbl, so sídlom: Modrá 1417/18, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 45 496 595, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť LJ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 124265/B-Zbl, so sídlom: Bilíkova 1871/30, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 51 176 297, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť LP-trans SK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140901/B-Zbl, so sídlom: Jégého 8, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 623 041, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 03.09.2019
- Podpis konatela LP-trans SK, s. r. o..zep
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť LUKY ACCOUNTING, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47734/B-Zbl, so sídlom: Šancová 98, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 36 828 432, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť M4U Consulting s . r . o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141063/B-Zbl, so sídlom: Kukučínova 1476/34, 900 42 Miloslavov, IČO: 52 621 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Rozhdonutie JS.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť makrosys s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 155960/B-Zbl, so sídlom: Béžová 3960/8, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 54 144 167, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Marcela spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77653/B-Zbl, so sídlom: Hálova 5, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 46 445 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 03.4.2013
Dátum doručenia: 03.05.2013
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, Prezenčná listina, 18.4.2013
Dátum doručenia: 03.05.2013

Spoločnosť Matco SK, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36422/B-Zbl, so sídlom: Prievozská 10/1316, 821 09 Bratislava, IČO: 35 940 409, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť MCR Kebab s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140909/B-Zbl, so sídlom: Jilemnického 993/11, 902 01 Pezinok, IČO: 52 623 700, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť MEDIAINKORP, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29646/B-Zbl, so sídlom: Súkennícka 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35 865 741, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Med-Integro s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 158493/B-Zbl, so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 53 097 947, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19661/B-Zbl, so sídlom: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 772 841, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozdelenie-príloha 1
Dátum doručenia: 10.01.2011
- rozdelenie -príloha 3
Dátum doručenia: 10.01.2011
- rozdelenie-príloha 4
Dátum doručenia: 10.01.2011
- rozdelenie -príloha 5
Dátum doručenia: 10.01.2011
- rozdelenie -príloha 6
Dátum doručenia: 10.01.2011
- rozdelenie -príloha 7
Dátum doručenia: 10.01.2011
- rozdelenie-príloha 8
Dátum doručenia: 10.01.2011
- rozdelenie-príloha 9
Dátum doručenia: 10.01.2011
- rozdelenie-príloha 10
Dátum doručenia: 10.01.2011
- rozdelenie-príloha 11
Dátum doručenia: 10.01.2011
- rozdelenie príloha 2
Dátum doručenia: 10.01.2011

Spoločnosť METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19661/B-Zbl, so sídlom: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 772 841, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Projekt rozdelenia
Dátum doručenia: 10.01.2011

Spoločnosť mil&dam s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140910/B-Zbl, so sídlom: Milana Marečka 6104/5, 841 08 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 52 630 129, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín) (mil&dam, 75274).zep
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť MM CAPITAL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84668/B-Zbl, so sídlom: Kostolište 318, 900 62 Kostolište, IČO: 46 850 431, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť Mo Lashes s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 119227/B-Zbl, so sídlom: Osadná 2, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 852 388, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Mobi Servis, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 102251/B-Zbl, so sídlom: Bojnická 24, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 48 033 529, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Molnar Holding s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 123313/B-Zbl, so sídlom: Tehelná 13, 900 44 Tomášov, IČO: 51 145 995, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť MONADA atelier s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26777/B-Zbl, so sídlom: Jaskový rad 65, 831 01 Bratislava, IČO: 35 838 345, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 3_rozhodnutie_jedineho_spolocnika_ukoncenie.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť MS cleaning services s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140284/B-Zbl, so sídlom: Michalská 3, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 623 009, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť MTV BROTHERS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80247/B-Zbl, so sídlom: Vlčie hrdlo 1037, 821 07 Bratislava, IČO: 36 056 464, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Rozhodnuie spoločníkov.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť Navirec Solutions s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74023/B-Zbl, so sídlom: Zelinárska 8, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 233 474, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť Nimbus Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 166124/B-Zbl, so sídlom: Znievska 3024/17, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 55 126 529, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladatelska-listina-sro.asice
Dátum doručenia: 12.01.2023
- zivnostenske opravnenie.asice
Dátum doručenia: 12.01.2023
- prehlasenie zakladatela.asice
Dátum doručenia: 12.01.2023
- podisovy_vzor.asice
Dátum doručenia: 12.01.2023
- prehlasenie spravcu vkladu upravit.asice
Dátum doručenia: 12.01.2023

Spoločnosť NUMERIS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50296/B-Zbl, so sídlom: Nad lúčkami 45 , 841 05 Bratislava, IČO: 43 959 547, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Olga Protect, s.r.o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40251/B-Zbl, so sídlom: Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 353 469, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- JIANG SHENG rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť OMNI FINANCE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45386/B-Zbl, so sídlom: Nádražná 8 , 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 36 761 826, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka č. 1/8/2019.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť One Vision s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 112659/B-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 14/A/5576, 902 01 Pezinok, IČO: 50 409 662, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Online Media Holding, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6874/B-Zbl, so sídlom: Prievozská 14, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 048 390, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Zapisnica z MVZ_Online Media Holding.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Vyhlasenie a podpisovy vzor_Vaclavik.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Uplne znenie stanov_Online Media Holding.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť Onn Hotels, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 96968/B-Zbl, so sídlom: Technická 7, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 659 505, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť ONREA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 127637/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 45A, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 462 486, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť P2P Solutions s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 153728/B-Zbl, so sídlom: Ligurčeková 25147/8, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 53 853 385, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 06/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Palác Opery, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29912/B-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavovo nám. 25, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 868 252, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Zakladateľská listina UZ URBIA INTERNATIONAL 2019.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Pankl- podpisový vzor a súhlas.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť PALMI + s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 118881/B-Zbl, so sídlom: Smolenická 16, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 831 763, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Park One Bratislava, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46635/B-Zbl, so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 796 298, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Pause s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 145710/B-Zbl, so sídlom: Landererova 7743/6, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 052 463, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť PeD Real s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81890/B-Zbl, so sídlom: Súmračná 3258/7, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 691 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť PMD GROUP Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68717/B-Zbl, so sídlom: Zátišie 45, 831 03 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 45 926 590, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6133/B-Zbl, so sídlom: Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 13.08.2019 spolu s prílohami.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení na vykonávanie živnosti .zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy .zep
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť Porto Alternatives, s. r .o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140408/B-Zbl, so sídlom: Žilinská 7028/1, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 620 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť POŽIČOVŇA NÁRADIA „KINO“ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59718/B-Zbl, so sídlom: Pri Bielom kríži 1152/6 , 831 02 Bratislava, IČO: 44 890 320, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Dodatok č. 3 k SZ.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Dodatok č. 4 k SZ.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Podpisový vzor Ozogány.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Úplné znenie SZ ZCP.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Úplné znenie SZ Kino.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť PPD Services, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6096/B-Zbl, so sídlom: Desiata 11, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 31 362 168, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Prehlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.07.2012
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 02.07.2012
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 02.07.2012
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 02.07.2012

Spoločnosť Pro Partners Holding, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6132/B-Zbl, so sídlom: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 47 257 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť prodigihealth.com a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6842/B-Zbl, so sídlom: Jégého 2, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 931 087, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- notárska zápisnica.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť REAL international + s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76998/B-Zbl, so sídlom: Palaríkova 3154/2, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 200 355, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť RENTAL ASSETS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 165009/B-Zbl, so sídlom: Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 54 104 254, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Rentsafe SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28951/B-Zbl, so sídlom: Osadná 2, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 859 032, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Respect APP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32759/B-Zbl, so sídlom: Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 35 896 370, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť REUTERS SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6470/B-Zbl, so sídlom: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 31 366 554, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 08.03.2012

Spoločnosť Ridop Car s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140591/B-Zbl, so sídlom: Dostojevského rad 2543/1, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 370 224, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- 2. osvedčenie o ŽO (remeselná a viazaná).zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- podpisový vzor K Vajda.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- podpisový vzor K Krajči.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť River Media s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50030/B-Zbl, so sídlom: Dunajská 39, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 43 886 507, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2021 - 10/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2021 - 10/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť RURAL SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 125405/B-Zbl, so sídlom: Kadnárova 71, 831 52 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 622 064, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť safoone s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18/B-Zbl, so sídlom: Zuzany Chalupovej 10/A, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 00 584 738, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť SaveUP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 142615/B-Zbl, so sídlom: Rubínová 45, 831 52 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 801 039, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť SIBAREAL, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 7374/B-Zbl, so sídlom: Šulekova 2, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 830 174, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť SIDE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71945/B-Zbl, so sídlom: Za stanicou 5, 831 04 Bratislava, IČO: 46 106 766, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Zápisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Zakladateľská listina - úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť SIMATT, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12947/B-Zbl, so sídlom: Zbrody 3, 831 07 Bratislava, IČO: 35 707 275, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- zápisnica .asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- nove znenie.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť SkyCom s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 134008/B-Zbl, so sídlom: Čiližská 5009/36, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 52 138 682, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť SLOVEK, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6331/B-Zbl, so sídlom: Agátová 22, 844 16 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 31 364 934, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 23.08.2012
- Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 23.08.2012
- úplné znenie
Dátum doručenia: 23.08.2012
- podpisový vzor Ing. Magdaléna Scheinerová
Dátum doručenia: 23.08.2012

Spoločnosť SOLVEDIO j. s. a., reg. v oddieli: Sja, vo vložke č: 187/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 53 910 389, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 03/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Spievankovo s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 88669/B-Zbl, so sídlom: Rajtákova 1450/19, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, IČO: 47 118 598, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 06/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť STC SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6144/B-Zbl, so sídlom: Betliarska 3741/11, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 31 362 702, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- živnostenský list
Dátum doručenia: 18.04.2012
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 18.04.2012
- Príloha č. 1 - Dodatok k Zakladateľskej listine
Dátum doručenia: 18.04.2012

Spoločnosť Supplify s. r. o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 138419/B-Zbl, so sídlom: Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 399 117, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zoznam pohladavok.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6300/B-Zbl, so sídlom: LakesidePark I 01, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 31 364 551, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 02.03.2012
- úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 02.03.2012
- Dodatok č. 13
Dátum doručenia: 02.03.2012

Spoločnosť T.I.S. TRADE, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48705/B-Zbl, so sídlom: Pri Bielom kríži 6, 831 02 Bratislava, IČO: 36 851 655, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Dodatok č. 3 k ZL.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť TaJaMed s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140911/B-Zbl, so sídlom: Slnečná 763/1, 900 45 Malinovo, IČO: 52 631 133, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť Teapot s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 111832/B-Zbl, so sídlom: Pri Zvonici 4140/29, 903 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 349 686, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť The aim s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 106436/B-Zbl, so sídlom: Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 48 323 284, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť The Tree III, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140541/B-Zbl, so sídlom: Mokráň záhon 19, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 600 874, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť Think IN, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140604/B-Zbl, so sídlom: Kostolište 378, 900 62 Kostolište, IČO: 52 626 415, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť TMont, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51846/B-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 242 934, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť TNMinit s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 123553/B-Zbl, so sídlom: E. F. Scherera 4799/36, 921 01 Piešťany, IČO: 51 186 403, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 2.8.2022
Dátum doručenia: 11.11.2022
- Rozhodnutie jedineho spolocnika zo dňa 2.8.2022
Dátum doručenia: 11.11.2022

Spoločnosť TRIZONE CORPORATION, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141039/B-Zbl, so sídlom: Lipová 906/85, 900 33 Marianka, IČO: 52 627 870, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť TSA /TOOLING SLOVAKIA AUTOMOTIVE/, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27619/B-Zbl, so sídlom: Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35 846 283, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť TSP - TESTSERVIS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 160117/B-Zbl, so sídlom: Račianska 1524/75, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 243 752, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ012023.asice
Dátum doručenia: 11.01.2023

Spoločnosť UMCS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51367/B-Zbl, so sídlom: Tichá 34, 811 02 Bratislava, IČO: 44 027 788, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Zápis rozhodnutia jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť UNIQUE FASHION s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68975/B-Zbl, so sídlom: Strážna 12806/9A, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 931 313, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť URBIA HOLDING a.s. v likvidácii, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 3298/B-Zbl, so sídlom: Panská 14, 811 01 Bratislava, IČO: 35 879 700, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 03/2022 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 03/2022 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť V.S.Eventi s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 62242/B-Zbl, so sídlom: Gorkého 10, 811 01 Bratislava-Staré mesto, IČO: 45 330 239, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Vandemoortele Slovenská republika, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25672/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 35 827 670, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019
- Podpisový vzor Pyka.asice
Dátum doručenia: 04.09.2019

Spoločnosť Vestram Vision s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32949/B-Zbl, so sídlom: Štúrova 71, 900 01 Modra, IČO: 35 898 348, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Vinná pivnička MODRA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 147138/B-Zbl, so sídlom: Bernolákovo 6313, 900 27 Bernolákovo, IČO: 53 174 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Vision 2030 j. s. a., reg. v oddieli: Sja, vo vložke č: 124/B-Zbl, so sídlom: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 317 602, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť VRS office & support spol. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140310/B-Zbl, so sídlom: Dunajská 7614/8, 811 08 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 554 643, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok c. 2 k Zakladatelskej listine.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Vyhlasenie spravcu vkladu.asice
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť We Love 90 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 132246/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 33/c, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 001 458, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Wici s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140637/B-Zbl, so sídlom: Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 630 013, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 06.09.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín) (Wici, 74489).zep
Dátum doručenia: 06.09.2019

Spoločnosť WILLMIRA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 132862/B-Zbl, so sídlom: Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 057 925, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Zlero Immo, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 157278/B-Zbl, so sídlom: Ivana Bukovčana 24, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 54 198 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť Zriaďovateľ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 128514/B-Zbl, so sídlom: Blagoevova 28, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 717 069, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Spoločnosť ZUKA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36155/B-Zbl, so sídlom: Baníkova 6, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 35 936 932, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.01.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.01.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1